Képviselő-testületi ülés

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

M E G H Í V Ó


Zsámbok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. december 11-én (hétfőn) 16.00 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal


Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Zsámboki Polgármesteri Hivatal munkájáról
Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző

2. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadása
Előadó: Holló Ilona polgármester

3. Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv áttekintése
Előadó: Holló Ilona polgármester

4. Zsámbok Község Önkormányzat középtávú tervezetének megtárgyalása
Előadó: Holló Ilona polgármester

5. Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Holló Ilona polgármester

6. 2018. évi munkaterv elfogadása
Előadó: Holló Ilona polgármester

7. A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Holló Ilona polgármester

8. Egyebek

Kérjük, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjék részt venni.


Zsámbok, 2017. december 05.

Tisztelettel:

Holló Ilona
polgármester