Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató sikeres pályázati eredményekről

Zsámbok Község Önkormányzata a Magyar Falu Program felhívására az alábbi területeken  pályázati támogatásban részesült:

 

MFP-ÖTIK/2022 Önkormányzati ingatlanok építése : 19 998 797 Ft.

A Szent Erzsébet téren lévő önkormányzati telephely épülete elbontásra kerül. Helyére felépül a géppark elhelyezésére lehetőséget nyújtó  tároló és a dolgozók részére műhely.

 

MFP-BJA/2022 Önkormányzati járdaépítés: 9 999 524 Ft

A Szent Imre úton folytatódik a térburkolattal készülő járdaépítés. A központban lévő árokrész mellett korlát is készül.

 

MFP-KEB/2022 Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés: 1 998 731 Ft

Sátrak és kültéri székek beszerzése történik a támogatásból.

 

MFP-IETF/2022 Iskolaépület felújítása

A Dunakeszi Tankerületi Központ eredményesen pályázott a Bajza Lenke Általános Iskola vizesblokk -elektromos hálózat felújítására

Az elnyert támogatás összege: 25 615 199 Ft

 

Ebben a pályázati körben sajnálatosan nem nyert támogatást játszótér építésére és az orvosi rendelő tetőfelújítására készített pályázatunk.

 

Holló Ilona
polgármester

Magyar Falu