Hírek

Elérhetőségek

Adóváltozás 2021- Gépjárműadó

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁSBAN

Gépjárműadó:

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §.-a alapján 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az Önkormányzati Adóhatóság helyett az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, ezzel kapcsolatban teendőjük nem lesz.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása- az adóhatósági feladatokat  továbbra is Zsámbok Község Önkormányzati Adóhatósága végzi.
Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is Zsámbok Község Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla javára megfizetni.

A gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az Önkormányzati Adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-jét követően  az új mentességre vagy  adókedvezményre jogosító körülményekről  kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.  Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben nem szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából az adókedvezményre való jogosultság ténye megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, tehergépjárműveknek a megfelelő környezetvédelmi osztályba sorolása.
Az ezzel kapcsolatos információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos honlapján megtekinthetők. www.nav.gov.hu

A gépjárműadó nyomtatványok 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján találhatók:  https://kormany.hu/penzugyminiszterium