Hírek

Elérhetőségek

Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért

1994-ben megalakult az Iskolaszék kezdeményezésére a "Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány", melynek induló alapító összegét az Önkormányzat biztosította.
Az alapítvány célja: A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26.§.4./ pontjában foglalt nevelés és oktatás, képességfejlesztés ismeretterjesztés, közhasznú tevékenység végzése, különösen:
  • Iskolánk oktató-nevelő munkájának fejlesztése, képzési színvonalának emelése.
  • Számítástechnikai eszközök folyamatos korszerűsítése.
  • Számítástechnika tanulása órakeretben, oktatási színvonalának folyamatos növelése.
  • Idegen nyelv oktatásának korszerűsítése.
  • Furulya és zongora tanulás segítése.
  • Háziversenyeken, szaktárgyi versenyeken, sportversenyeken résztvevő tanulóink támogatása. (utaztatás, nevezési díjak)
  • Kimagasló eredményeket elért tanulóink jutalmazása.
  • Pedagógusaink továbbképzésének támogatása.
  • Tehetséges gyermekeink táboroztatása, erdei iskolák szervezésének segítése.
  • Pályázatok segítségével az anyagi lehetőségek körének bővítése.
Az alapítvány céljainak megvalósítása során tevékenységét a közhasznú szervezet követelményeinek megfelelően végzi. Az alapító által a Turai Takarékszövetkezet Zsámboki Kirendeltségének 659-00114-13003694. számú számlájára befizetett 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint készpénz.
Az alapítvány céljának rendelt vagyon felhasználásáról jelen okiratban és a hatályos jogszabályokban meghatározott működési szabályok szerint a vagyonkezelést ellátó Általános Iskola Zsámbok, Bajza Lenke tér 17. Iskolaszéke (Kuratórium) gondoskodik.
A kezelő szerv (Kuratórium):
Elnök: Kaján Jánosné,
Titkár: Bajnóczi Mihályné,
Tagok: Szigetiné Simon Rozália, Csobán Erzsébet, Farkas Tiborné, Bencze Jánosné, Pintér Gáborné, Turányikné Mészáros Mária , Molek Józsefné
Kérjük ajánlja fel adója 1 %-át az Alapítvány a Zsámboki Általános Iskolás Gyermekért részére.
Az alapítvány adószáma: 18667826-1-13