Hírek

Elérhetőségek

Állás-családsegítő

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kistérségi Gondozási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, Aszódi Kistérség települései, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő feladatai az 1997.évi XXXI.tv valamint a 15/1998.NM. rendelet alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
□ Felsőfokú képesítés, szociális alapvégzettség ,okleveles pszichológus, gyermek és ifjúságvédelmi oklevélel rendelkező óvodapedagógus,tanító,tanár,pedagógus,védőnő,teológus,hittanár,középfokú végzettség esetén nyilatkozat arról, hogy a szakirányú felsőfokú végzettséget 5 éven belül teljesíti,,
□ szociális területen - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
□ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
□ büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
□ Egyetem, gyermekjóléti alapllátásban szerzett szakmai tapasztalat,
□ B kategóriás jogosítvány, saját használatú személygépkocsi
Elvárt kompetenciák:
□ empatikus magatartás,jó kommunikációs-problémamegoldó - helyzetelemző készség,frusztrációtűrés,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyebnár Tímea nyújt, a 06302202431 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
□ Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gondozási Központ - Aszód címére történő megküldésével (2170. Aszód, Petőfi út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 605/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
□ Elektronikus úton Varga Jánosné részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül
□ Személyesen: Varga Jánosné, Pest megye, 2170. Aszód, Petőfi út 13. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Szakmai team.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
□ Aszód Kistérség településeinek honlapja
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 2.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.