Hírek

Elérhetőségek

Állás - családsegítő

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Pest megye, Aszódi Kistérség települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, mentálhigiénés szakember,szociológus, családterapeuta, gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező nevelőtanár, pedagógus, teológus , középfokú végzettség esetén nyilatkozat arról, hogy a szakirányú végzettséget 5 éven belül teljesíti.,

•         szociális területen vagy gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•       büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

•        empatikus magatartás,jó kommunikációs-problémamegoldó - helyzetelemző készség,frusztrációtűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    szakmai önéletrajz,motivációs levél,végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyebnár Tímea nyújt, a 06302202431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gondozási Központ - Aszód címére történő megküldésével (2170. Aszód, Petőfi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1339/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

•         Elektronikus úton Varga Jánosné részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Varga Jánosné, Pest megye, 2170. Aszód, Petőfi utca 13. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:Szakmai team.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Aszódi Kistérség települések honlapján.