Hírek

Elérhetőségek

Állás - óvodai és iskolai szociális segítő

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód
Család és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, Aszódi járás települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család és gyermekvédő tanár, család és gyermekvédő pedagógus, család és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek és ifjúságvédelmi oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó,pszichopedagógus, gyógypedagógus,,

•         gyermekvédelem területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

•         empatikus magatartás,jó kommunikációs-problémamegoldó - helyzetelemző készség,frusztrációtűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, motivációs levél,végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Katalin nyújt, a 06302203808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gondozási Központ - Aszód címére történő megküldésével (2170. Aszód, Petőfi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1338/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő. [MB1] 

•         Elektronikus úton Varga Jánosné részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Varga Jánosné, Pest megye, 2170. Aszód, Petőfi utca 13. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szakmai team.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Aszódi járás települések honlapján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 17.


 [MB1]

 [MB2]