Hírek

Elérhetőségek

Álláslehetőség - esetmenedzser

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ
Család és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Aszódi járás települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzseri feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszicho- patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, ,

         szociális területen vagy gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Egyetem,

         gépkocsivezetés

Elvárt kompetenciák:

         Kiváló szintű empatikus magatartás,jó kommunikációs-problémamegoldó - helyzetelemző készség,frusztrációtűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz,motivációs levél,végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Katalin nyújt, a 06302203808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gondozási Központ - Aszód címére történő megküldésével (2170. Aszód, Petőfi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 992/2018 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser. [MB1] 

        Elektronikus úton Varga Jánosné részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Varga Jánosné, Pest megye, 2170. Aszód, Petőfi utca 13. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai team.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Kistérség települések honlapja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


 [MB1]

 [MB2]