Hírek

Elérhetőségek

Álláslehetőség - óvodai és iskolai szociális segítő

 

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ
Család és Gyermekjóléti Központ

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Aszódi járás települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyvt.szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség,iskolai szociális munkás,család és gyermekvédő tanár, család és gyermekvédő pedagógus, család és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus,
 • szociális területen vagy gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •  büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

  • empatikus magatartás,jó kommunikációs-problémamegoldó - helyzetelemző készség,frusztrációtűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,motivációs levél,végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Katalin nyújt, a 06302203808 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gondozási Központ - Aszód címére történő megküldésével (2170. Aszód, Petőfi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1097/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő. [MB1] 
  •   Elektronikus úton Varga Jánosné részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül
  •   Személyesen: Varga Jánosné, Pest megye, 2170. Aszód, Petőfi utca 13. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai team.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Aszódi járás települések honlapján.

 


 [MB1]

 [MB2]