Hírek

Elérhetőségek

Álláslehetőség - szociális asszisztens

Kistérségi Gondozási Központ - Aszód

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Gondozási Központ
Család és Gyermekjóléti Központ

szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Előrelthatólag 2018.10.01- 2020.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Aszódi Kistérség települései, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális segítés alapfeladatai, ügyvitel - ügyirat kezelési feladatok, szolgáltatások szervezése, szabadidős- prevenciós programok szervezése, ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, szociális asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ), szociális segítő (OKJ), szociokulturális animátor (OKJ), foglalkoztatás szervező (OKJ), pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), ifjúságsegítő (OKJ), felsőfokú szociális munkás asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens ,

         szociális területen vagy gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

         empatikus magatartás,jó kommunikációs-problémamegoldó - helyzetelemző készség,frusztrációtűrés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz,motivációs levél,végzettséget igazoló okiratok másolata,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Jánosné nyújt, a 06308160462 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Gondozási Központ - Aszód címére történő megküldésével (2170. Aszód, Petőfi utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 993/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális asszisztens. [MB1] 

         Elektronikus úton Varga Jánosné részére a kozpont@szocgond.aszod.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Varga Jánosné, Pest megye, 2170. Aszód, Petőfi utca 13. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai team.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Kistérségi települések honlapja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


 [MB1]

 [MB2]