Hírek

Elérhetőségek

Az elmúlt időszak eseményeiről

Tisztelt Zsámbok község lakói!

 

A Zsámboki krónika nyomdai előkészítő és szerkesztési munkáit végző dolgozók megbetegedése miatt sajnálatosan, év végén nem jelenhet meg a település újságja. Rövid tájékoztató az önkormányzatot érintően:

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása

2020. november 23-tól a veszélyhelyzet időtartamáig megváltozott. Az ügyfelek részéről személyes bejelentkezésre csak előzetes telefonos, vagy e-mailen történő bejelentkezés alapján van lehetőség, csak személyes megjelenést igénylő indokolt ügyben. Soron kívül, előzetes bejelentkezés nélkül fogadja a Polgármesteri Hivatal a haláleset miatti ügyintézés céljából megjelenő ügyfeleket. Házasságkötési szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése, valamint apai elismerő nyilatkozat megtétele előzetes időpont foglalást követően, kizárólag zsámboki lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek részére biztosítjuk.

Temetőről tájékoztató

Az önkormányzat rendeletében szabályozza a temető használatának rendjét. A rendelet szerint a sírhelyet körbe keríteni, körbe építeni nem lehet. A sírhely köré nem lehet semmilyen más anyagot elhelyezni, így különösen szegélyt építeni, járdalapot, térkövet lerakni, lebetonozni, murvát, mulcsot, kavicsot leszórni. Aki korábban túl építkezett sírhely területén, az igénybe vett terület nagyságának megfelelő, a sírhely megváltással arányos díj megfizetésére kötelezhető. Azok esetében, akik most helyeznek el az elfoglalt sírhelyen túl betont, járdalapot, stb ezek elbontására kötelezhetők, illetve velük szemben közigazgatási bírság kiszabására is lehetőség van.

Minden a temetőben végzett építési munkát- ha a család végzi abban az esetben is-(sírkő tisztítás, állítás, stb) előzetesen be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalba.

Kérünk minden hozzátartozót, hogy ellenőrizze a sírhelyek megváltásának lejáratát. 2020-ban az 1995-ben megváltott sírhelyek járnak le. A lejárat dátuma az önkormányzat honlapján keresztül a „Temető nyilvántartás” bannerre kattintva ellenőrizhető.

 

Alkohol fogyasztása közterületen

Az önkormányzat rendelete szerint tilos a település központjában lévő közterületeken alkohol fogyasztása! Így például a butiksor előtt, a buszfordulóban, intézményeink előtt, szoborkertben, Szent Erzsébet parkban sem lehet alkoholt fogyasztani.

Az önkormányzati rendelet betartását a rendőrség és az önkormányzat a térfigyelő kamara rendszeren keresztül folyamatosan ellenőrzi. A szabályt megszegők ellen szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Hulladék égetéséről tájékoztató

A kerti zöldhulladék, az avar és szemét égetése továbbra is tilos a község egész területén.

A szabályokat megszegők ellen tűzvédelmi bírság szabható ki, melynek összege 10.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet. A felhalmozott avart, zöldhulladékot, szemetet ezek után is a megszokott módon, a Szelektív Nonprofit Kft. (községünkben a háztartási hulladék elszállítását végző cég) a meghirdetett napokon szállítja el.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy határozatlan ideig az orvosi rendelő betegség miatt zárva lesz!

Receptet, tanácsot kérni az eddig megszokott telefonszámokon, e-mailen rendelési időben továbbra is lehet. Indokolt esetben orvosi vizsgálatra lehetőség van a BETEG LAKÁSÁN.

Ez esetben 12 óráig a rendelő, 12 órától 17 óráig  a  0630 2360849 számon Dr. Zólyomi József  hívható!

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos fontos információk, amelyek az alábbiakról rendelkeznek:

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-tilalom-alatti-munkavegzesrol-szolo-igazolas-letoltheto-igazolas-minta

kijárási tilalom, üzletek nyitvatartása, maszkviselés, távolságtartás, gyülekezési tilalom, éttermekből étel szállítása, esküvők, temetés, családi rendezvényeken való részvétel, szabadtéri sportok gyakorlása, óvodák-iskolák működése.. Településünkön az év folyamán több COVID beteg került karanténba: óvodások, iskolások, fiatalok, idősek egyaránt. Az óvoda és az iskola intézményében dolgozók rendszeres tesztelésére került sor.

Védőfelszerelések, fertőtlenítő szerek beszerzésére, lakosság részére maszk juttatása, idősek és a karanténban lévők ellátására 4,5 millió Ft-ot használtunk fel.  

Az önkormányzatot illető 6 millió Ft gépjárműadó az állami költségvetésbe került elvonásra. Tervezett bevételeink 10 millió Ft-al csökkentek az év végére.

 

Megvalósuló Beruházások, pályázati támogatások

Szent László utca járda 700 m  felújítása- aszfaltburkolat építése-  11,2 millió Ft

Szent László utca két oldalán folyóka építése 10 millió Ft

Lapu Istvánné Tájház konyha restaurációs festése: 2,3 millió Ft, Zsámboki népdalok megjelenése: 2,1 millió Ft

WiFi4Eu pályázatból - ingyenes wifi elérhetőség kiépítése 10 települési közösségi ponton -15000 euró 

LEADER Vidékfejlesztési program – Sport és Közösségi parkban elkészült kandeláberek, fitnesz park, mini golf pálya, kerítés, KRESZ park nyomvonala, közművek kiépítése: 15 millió Ft. A következő évben készülnek a járdák, parkoló, növények telepítése, kamerák, utcai bútorok elhelyezése.

Az egész településen a meglévő közvilágítási lámpák cseréje történt LED hálózatra, mellyel jelentős megtakarítás érhető el. A következő évben az üres lámpaoszlopokra is LED lámpák kerülnek.

Agrárminisztérium - Országfásítás pályázat: 30 db nagyrészt őshonos fa telepítése: Temető előtti terület, Szabadidő park, Sport és Közösségi parkba és a Vásár térre: 1,5 millió Ft

 

Magyar Falu Program: 4,3 millió Ft kerti kisgépek beszerzése, Járdaépítésre anyagvásárlás: 5 millió Ft Deák Ferenc utca 300 m, Bajza Lenke tér 300 m, Szent Imre út 80 m térburkolat kivitelezés 4 millió Ft

Óvoda tető és gyermek mosdók felújítása  - 30 millió Ft

Ravatalozó tető felújítása, kutak cseréje – 4, 9 millió Ft

Játszótéri csúszda, kötélpálya építése 5 millió Ft,

Orvosi eszközök beszerzése: 1,1 millió Ft

Orvosi rendelő felújítása- akadálymentesítés jövőre valósul meg: 23,2 millió Ft támogatásból

 

8 férőhelyes -1 csoportos Bölcsőde építése: PM kompenzációs támogatási forrás 57,5 millió Ft, valamint az önkormányzati saját forrás teljes összege:10,1 millió Ft. A műszaki átadás, a hatósági engedélyek megkérése és az intézmény 3 fő dolgozóinak felvétele folyamatban van.

Tervezett intézmény nyitása: 2021.március vége.

 

Felszíni vízelvezetés: Temető és környezetében lévő utcákban: PM kompenzációs támogatási forrásból:           114 millió Ft valamint önkormányzati forrás teljes összege: 20 millió Ft. A következő év elején folytatódik a Széchényi, Petőfi utca, a Szent István utca és az Arany János utca végi szakaszok megépítése.

 

320 fő -70 éven felüli idősnek 3000 Ft értékű vásárlási utalványt kézbesítettünk. Idősek karácsonyi ünnepség szervezésére nem volt lehetőségünk. Támogattuk a BURSA ösztöndíj pályázatban 7 fiatal felsőfokú tanulmányait. Tűzifát  60 erdei m3-t 36 család részére nyújtottunk és a közfoglalkoztatotti pályázat keretében 15 főt alkalmaztunk.

 

Összes elnyert pályázati támogatás 2020. évben: 280 millió Ft

 

Köszönöm a lakosság megértését, türelmét a kivitelezések során jelentkező esetleges kellemetlenségekért. Köszönöm a koronavírus járvány idején, hogy a település lakossága – nagyrészben - betartja az óvintézkedéseket, és együttműködő a fertőződések elkerülése érdekében. Köszönöm a település civilszervezeteinek, közösségeinek tevékenységét, az egészségügyi és szociális területen, az általános iskolában  dolgozók áldozatos munkáját, az önkéntes feladatokat vállalók segítségét.

Köszönöm intézményeink dolgozóinak: Polgármesteri Hivatal, Kacó Napközi Otthonos Óvoda, Közösségi Színtér-Tájház, Védőnői Szolgálat, Házi gondozói szolgálat, Önkormányzati karbantartó egység, hogy egész évben a nehéz körülmények és a megnövekedett feladatok ellenére is munkájukat magas színvonalon látták el és a település ellátását, a beruházások megvalósítását sikeresen bonyolítottuk. Köszönöm a képviselő-testület és jegyző asszony valamint a bizottságok tagjainak együttműködő, támogató közreműködését.

 

Áldott, békés karácsonyt és Boldog, reményteli új esztendőt, jó egészséget és sikereket kívánok településünk minden lakójának!

Zsámbok, 2020. december 17.

Holló Ilona

polgármester

Csatolmány(ok):