Hírek

Elérhetőségek

Bitter Attila lakcímrendezési ügye

Zsámboki Polgármesteri Hivatal az Altalános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§. alapján értesíti Bitter Attilát, hogy Zsámboki Polgármesteri Hivatal jelen hirdetményben foglalt ügyben döntést hozott, de annak kézbesitése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a Zsámboki Polgármesteri Hivatalnál átveheti. 

Az irat száma: H/618-2/2022
Irat megnevezése: végzés
Az ügy tárgya: Bitter Attila lakcímrendezési ügye 
Ügyfél utolsó ismert lakcime: 2116 Zsámbok, Kossuth Lajos utca 7.
Ügyintéző neve: Pálné Madarász Gabriella

Csatolmány(ok):