Hírek

Elérhetőségek

BURSA 2022 felhívás

Zsámbok Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan (BURSA 2022-A), illetve

 

a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (BURSA 2022-B).

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás teljes szövege a Polgármesteri Hivatal honlapján és az emet.gov.hu oldalon a Bursa 2022 címszó alatt olvasható.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges / https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Zsámboki Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Ügyintéző: Nagyné dr. Szabó Judit

Ügyintézés helye: Zsámboki Polgármesteri Hivatal 2116 Zsámbok Bajza L. tér 10. szám,
Tel.: 28/462-107 
Bursa A típusú pályázati kiírás
Bursa B típusú pályázati kiírás