Hírek

Elérhetőségek

Csapadékvíz elvezetés - PM_CSAPVÍZGAZD_2018

Tisztelt Lakosság!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú, „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” tárgyú pályázati felhívásra Zsámbok Község Önkormányzata által benyújtott pályázat támogatást nyert, 95%-os támogatási intenzitással.

A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege bruttó 114 000 000 Ft, melyhez az Önkormányzat további 6 000 000 Ft saját forrást is biztosít. A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatásból valósul meg.

A fejlesztés részeként az Önkormányzat a Szent Imre utca, Szent István utca, Arany J. utca, Rákóczi F. utca, Széchenyi I. utca és Petőfi S. utca  csapadékvíz elvezetésének fejlesztését valósítja meg. A projekt során a Szent Imre, Szent István, és az Arany J. utcákban a jelenlegi földárok feliszapolódásának megszüntetésére és azt követően az árok burkolására, míg a Rákóczi F, Széchenyi I. és Petőfi S. utcákban a korábbi, túlzott mértékű szikkasztás miatt, az árkok lejtésének kialakítására és ezt követő burkolására kerül sor. A fölösleges víz levezetése a területről elengedhetetlen, ezért az eddigi árkok lejtésének kialakításával és burkolásával biztosítható a közvetlenül nem szikkasztható csapadék elvezetése. Az utcák csapadékvíz befogadója az Arany J. utcában futó, felújítást követően burkolt árok, végső befogadó pedig a 3106-os út talp-árkán keresztül az önkormányzati csapadékvíz elvezető rendszer.

A projekt keretében kialakításra kerülő csatornahálózat a településrész esetében várhatóan végérvényesen megoldja a belvíz jelentette problémákat, valamint a csapadékvizek kezelésének javítása a településrésztől távolabb eső területeken is mérsékli a belvizek kialakulásának kockázatát. A probléma rendezése az önkormányzat gazdálkodásában kiadáscsökkentést, a teljes település lakosságra nézve pedig pozitív hatást jelent majd.

A fejlesztés a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/67 azonosítószámú, „Temető és környéke csapadékvíz elvezetése” tárgyú projekt keretében valósul meg.

A Támogatási Szerződés aláírását követően a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a munkálatok megkezdődtek. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. május 31.

Csapadékvíz elvezetés logók