Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény: Kozsda Mihály kommunális adó ügye

HIRDETMÉNY

Zsámbok Község Önkormányzatának Jegyzője közli, hogy Kozsda Mihály (továbbiakban Adózó) utolsó ismert lakcíme 2116 Zsámbok, Szent László utca 43. Magánszemélyek kommunális adója ügyében ADÓ/613-2/2021 számon döntést hozott.

A döntés kézbesítése meghiúsult, ezért felhívom Adózó vagy képviselője figyelmét, hogy azt a fenti hatóságnál ügyfélfogadási időben átveheti (2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.)

 

Ügyfélfogadás időpontjai:

Hétfő: 8.00-18.00

Szerda: 8.00-16.00

 

Jelen hirdetmény a Zsámboki Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán, illetve Zsámbok Község Önkormányzatának honlapján került közzétételre.

 

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021.05.17.

A hirdetmény kifüggesztésének utolsó napja: 2021.06.02.

 

Zsámbok, 2021. május 17.

 

Nagyné dr. Szabó Judit

címzetes főjegyző