Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény: Madarász László Krisztiánné kommunális adó ügye

HIRDETMÉNY

Zsámbok Község Önkormányzatának Jegyzője közli, hogy Madarász László Krisztiánné (továbbiakban Adózó) utolsó ismert lakcíme 2116 Zsámbok, Zrínyi utca 11. Magánszemélyek kommunális adója ügyében ADÓ/500-2/2020 számon döntést hozott.

A döntés kézbesítése meghiúsult, ezért felhívom Adózó vagy képviselője figyelmét, hogy azt a fenti hatóságnál ügyfélfogadási időben átveheti (2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.)

 

Ügyfélfogadás időpontjai:

Hétfő: 8.00-18.00

Szerda: 8.00-16.00

 

Jelen hirdetmény a Zsámboki Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán, illetve Zsámbok Község Önkormányzatának honlapján került közzétételre.

 

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021.05.06.

A hirdetmény kifüggesztésének utolsó napja: 2021.05.22.

 

Zsámbok, 2021. május 05.

Nagyné dr. Szabó Judit
címzetes főjegyző