Hírek

Elérhetőségek

Hirdetmény - Zsolnai Virág Dzsesszika lakcím ügye

Zsámboki Polgármesteri Hivatal az Altalános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§. alapján értesíti Zsolnai Virág Dzsesszikát, hogy Zsámboki Polgármesteri Hivatal jelen hirdetményben foglalt ügyben döntést hozott, de annak kézbesitése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a Zsámboki Polgármesteri Hivatalnál átveheti. 

Az irat száma: 1-1/533-2/2020 
Irat megnevezése: határozat 
Az ügy tárgya: Zsolnai Virág Dzsesszika lakcímrendezési ügye 
Ügyfél utolsó ismert lakcime: 2116 Zsámbok, Szent István u.6. 
Ügyintéző neve: Kapitz Tibor 
Honlapon való közzététel napja: 2020. augusztus 6.