Hírek

Elérhetőségek

HULLADÉKUDVAR ÜZEMELTETÉSI RENDJE

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybe vételére jogosultak a Szelektív Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft., mint Üzemeltető közszolgáltatási területén élő azon magánszemélyek, akiknek településén hulladékudvar nem üzemel, hulladékszállítási szerződéssel rendelkeznek, és díjhátralékuk nincs.

 

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és adóazonosítóját a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint a Hulladéktörvény 39. § (2) alapján igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette.

 

Ha a magánszemélynek az ellenőrzés során a szolgáltatási címen mégis díjhátraléka mutatkozik, akkor az Üzemeltető megtagadhatja a hulladék átvételét, vagy az átvett hulladékról utólagosan számlát állít ki.

 

Nem lakossági eredetű és mennyiségű hulladék átvételét az Üzemeltető jogosult és köteles megtagadni.

 

A hulladékudvar szolgáltatásai a lakosok számára – a háztartásokban keletkező hulladékok mennyiségéig – ingyenesek.

 

A hulladékudvarba csak szelektíven, egymástól külön gyűjtött hulladék, vagy anyagfrakciónként szétválogatott hulladék szállítható be.

 

A hulladékudvarban leadható hulladékok

 

Nem veszélye hulladékból ingatlanonként begyűjthető, (átvehető) hulladékok mennyisége:

 

- mennyiségi korlát nélkül a szelektíven gyűjtött, 15 főcsoport hulladékai

Újságok, hullámpapír, csomagolópapír, karton, PET-palack, fólia, műanyag tárgyak, öblös üveg (italos, befőttes, parfümös stb.), üdítős, sörös és egyéb üvegek, palackok, fémpalackok, tiszta konzerves doboz, stb.

 

Sík üveget leadni nem lehet!

 

- negyedévente 3 m³ mennyiségű zöldhulladék (Növényi eredetű kerti hulladékok, darabolt gallyak, falevelek, nyesedék.) A hulladékot zsákokban vagy kötegelve, maximum 1 méter hosszúságú darabokban lehet leadni.

 

- negyedévente 1 m³ mennyiségű építési jellegű hulladék, sitt. Az építési jellegű hulladék veszélyes összetevőt nem tartalmazhat!

 

- negyedévente maximum 200 kg lomhulladék, települési szilárd hulladék (Nagydarabos hulladék, bútorok, ruhák, egyéb nem elektromos tárgyak, elektronikai hulladék, számítástechnikai hulladék, TV, telefon, elhasználódott háztartási gép, mosógép, hűtőgép, stb.)

 

- évente 4 db személyautó gumiabroncs

 

Veszélyes hulladék esetén ingatlanonként évente legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék adható le. (Elemek, akkumulátorok, festékes dobozok, hajtógázas palackok, olajos rongyok, fénycsövek, stb.)

 

A különböző fajtájú és anyagminőségű hulladékok egymással nem keveredhetnek, azok szétválogatása az átadó kötelessége!

 

Nem leadható hulladékok

  •  Háztartási mennyiségnél több hulladék
  •  Összekevert hulladék, túlságosan szennyezett hulladék (pl. földes fólia)
  •  Olyan hulladék, ami nem szerepel a hulladékudvar telephelyére kiadott hatósági              engedélyben (az engedély a hulladékudvaron megtekinthető).

 

Nyitva-tartás:

Hétfő              8.00 – 15.00

Kedd               12.00 – 18.00

Szerda             8.00 – 15.00

Csütörtök        12.00 – 18.00

Péntek             8.00 – 15.00

 

Kapcsolat:

Szelektív Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.

Cím: 3000 Hatvan, 054/14. Hrsz.

Tel.: 37/342-622, munkaidőben (hétfő-péntek: 07.00 – 15.00)