Hírek

Elérhetőségek

I. Világháborús Hadisírok felújítása

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum  az I. világháborús hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására HIM-16HF kódszámmal pályázatot hirdetett.

 

A sírkövek a hősi síroknak az utódok tiszteletét kiváltó – és azt fenntartó – emlékkövei. Mint ilyenek, a sírjelek a hősi sírhelyek szerves részei, melyeket a kegyelet és megemlékezés jeleként, annak részeként emeltek. Minden sírkő – sírjel – jellemző arra a korra és arra a közösségre, amely azt állította. A sírjelek állítására a Nagy Háború legelejétől (1914) általában az 1940-es évek végéig terjedő időszak alatt került sor, ezért jellemzően szinte minden temetőben – még a nagy, központi akarat és tervezés alapján elkészült sírkertekben is – többféle, egymástól eltérő formájú és anyagú sírjelek állnak.

 

A HM HIM Első Világháborús Centenáriumi Pályázatának kiemelt célja volt,  hogy – lehetőség szerint – a már meglévő sírkövek kerüljenek megőrzésre (tisztításra, felújításra, kiegészítésre). Ha a megőrzés már nem lehetséges, vagy ha eddig jelöletlen sírhely megjelölésére volt szükség, akkor új sírjel kialakítására, elhelyezésére kerülhetett sor. A pályázati dokumentációk és a helyszíni szemlék tapasztalatai alapján  vették  figyelembe a javaslatot, hogy a Centenáriumi Pályázati Projekt keretében egységes arculatú, formájú és anyagú új sírjelek kerüljenek kivitelezésre, amelyek

 

1.      a jelenben és a jövőben is egyértelműen kifejezik azt, hogy ezen új sírjelek elkészültére (a hősi temető-részek és emlékművek megújulásával együtt) a Nagy Háború centenáriuma alkalmából, társadalmi és       kormányzati akarat alapján, egységes projekt keretében került sor,

2.      a megemlékezés valós és szimbolikus helyszíneként, a meglévő és felújított sírokkal együtt és azokkal összhangban a kegyelet folytonosságát is biztosítsák,

3.      időtállóak legyenek, hogy a jövőben (akár több évtized elmúltával is) állapotukat meg lehessen újítani, és biztosítani az emlékhely-temetők fenntartását

 

A projekt megvalósulása keretében a felújítások szakszerűségének biztosítása érdekében, tapasztalt kő-restaurátort vontunk be a felújításba, megtartva a meglévő hadisírok és hősi emlékművek fizikai állapotát és vizuális megjelenésének esztétikai-történeti értékeit.

 

Zsámbok község Önkormányzata sikeresen pályázott a hadisírok felújítására. A temetőben fellelhető 6 db hadisír rendbetételére 600 000 Ft támogatásban részesültünk.

A felújítási munkákat Laczik Csaba szobrász-restaurátor végezte az Arteum Tender Kft-vel kötött megállapodás alapján.

 

A sírok környezetének rendbetétele, plasztikai javítások, sérülések hiányok kiegészítése és újraöntése műkőből, a felületek patinázása, hidrofóbizálása  és lézervágott Corten acél elhelyezésére került sor a világháborús honvéd sírok egyértelmű beazonosítása érdekében. Festésre kerültek a kőtáblák betűi, amelyek reméljük,  hosszú időn keresztül megőrzik a hősök emlékét.

 

Az ismeretlen honvédsír felújításában szeretettel köszönjük Molnár Zsolt József Attila utcai lakónk közreműködését is.

LOGO_ATTETSZO 

Holló Ilona

polgármester