Hírek

Elérhetőségek

Iparűzési, kommunális adóbevallás változás 2021

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően, 2021. január 1-jétől az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést- és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak (vállalkozó) van lehetősége  arra, hogy az adóbevallását papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra.

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az Önkormányzati Adóhatóságnál történik és az iparűzési adót is változatlanul Zsámbok Község Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla javára kell megfizetni.

Magánszemélyek kommunális adója

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magánszemélyek kommunális adójához kitöltendő  adatbejelentő lapot, (ingatlan adás-vétel, tulajdonrész változás, öröklés stb.) a Pénzügyminisztérium honalapján érhetik el.

https://kormany.hu/penzugyminiszterium/adozas-szamvitel

Helyi adóztatási minta adóbevallási, adatbejelentési nyomtatványok az önkormányzati adóhatóságok számára

Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról - 2021