Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi meghívó

Zsámbok Község Polgármesterétől

2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.

Telefon/Fax: 06-28-462-107, 06-28-462-762, 06-28-462-763

E-mail: hivatal@zsambok.hu

www.zsambok.hu

 

M E G H Í V Ó

 

Zsámbok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. november 20-án (szerdán) 17.00 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

 

Napirendi pontok:

 

 1. Bölcsőde közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása
  Előadó: Holló Ilona polgármester
   
 2. Kacó Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
  Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző
   
 3. Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
  Előadó: Holló Ilona polgármester
   
 4. A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
  Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző
   
 5. 1095/2 hrsz-ú terület Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe történő átadása
  Előadó: Holló Ilona polgármester
   
 6. Hitelfelvétel megerősítése a felszíni csapadékvíz elvezetés projekt keretében
  Előadó: Holló Ilona polgármester
   
 7. 2019. II. félévi Munkaterv elfogadása
  Előadó: Holló Ilona polgármester
   
 8. Tájékoztató a Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztivál pénzügyi elszámolásáról
  Előadó: Holló Ilona polgármester
   
 9. Társulásokba történő delegálás
  Előadó: Holló Ilona polgármester
   
 10. Egyebek
   
  Kérjük, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjék részt venni.
   
   
  Zsámbok, 2019. november 13.
  Tisztelettel:
   
   
   
  Holló Ilona
  polgármester