Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés

M E G H Í V Ó

 

 

Zsámbok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. május 30-án (szerdán) 16.00 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

 

 

Napirendi pontok:

 1. Zsámbok Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadása
  Előadó: Holló Ilona polgármester
 2. Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása
  Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző
 3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díj megállapítása
  Előadó: Holló Ilona polgármester
 4. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
  Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző
 5. Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
  Előadó: Holló Ilona polgármester
 6. Tájékoztató a község közlekedési, közbiztonsági helyzetéről
  Előadó: rendőrkapitányság
 7. Egyebek
  - Szent Erzsébet téri ingatlan megvásárlásához szükséges átcsoportosítás
  - köztisztasági rendelet módosítása
  - szociális fellebbezés
   
  Kérjük, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjék részt venni.
   
   
  Zsámbok, 2018. május 23.
   
   
  Tisztelettel:
   
   
   
  Holló Ilona sk.
  polgármester