Hírek

Elérhetőségek

Képviselő-testületi ülés

Zsámbok Község Polgármesterétől

2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.

Telefon/Fax: 06-28-462-107, 06-28-462-762, 06-28-462-763

E-mail: hivatal@zsambok.hu

www.zsambok.hu

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Zsámbok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. január 21-én (hétfőn) 16.30 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

 

 

Napirendi pontok:

  1.  Bérleti és térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1.  Zsámbok község Önkormányzat költségvetési középtávú tervének elfogadása.

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. PM_CSAPVÍZGAZD 2018. c. pályázat benyújtása

      Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. PM_CSAPVÍZGAZD 2018. c. pályázathoz felveendő bankhitel pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása.
    Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása.

Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző

 

  1. Önkormányzati bérlakások bérleti jogának folytatására irányuló kérelmek elbírálása.

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

      7Esélyegyenlőségi terv elfogadása

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

   8. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjék részt venni.

 

 

Zsámbok, 2019. január 17.

 

Tisztelettel:

 

 

 

Holló Ilona

polgármester