Hírek

Elérhetőségek

Kossuth Lajos utcai járdaszakasz felújítása

Járda felújítása

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 3. önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” című felhívás alapján Zsámbok Község Önkormányzata: 8 659 467 Ft-ban részesült. A Pályázati forrásból a 2116 Zsámbok, Kossuth Lajos utcai járdaszakasz (879 hrsz) felújítási munkájára kerül sor. A pályázati megvalósítás teljes költségéhez az önrészt az önkormányzat biztosítja.