Hírek

Elérhetőségek

Lecsót a keceléből fesztivál - Biztonsági terv

 

BIZTONSÁGI TERV

 

 16. „Lecsót a keceléből” hagyományőrző fesztivál

 

 

2018. augusztus 04.- 05.

 

 

 

T A R T A L O M J EG Y Z É K

 

 

1. Műsor tervezet 3. oldal

2. A terv célja 5. oldal

3. A biztonsági stratégia 5. oldal

4. A biztosítás szerkezete 5. oldal

5. A biztosításra vonatkozó jogszabályok 6. oldal

6. A felelős vezető feladatai 7. oldal

7. Ajánlott tevékenységi sor veszélyhelyzet esetére –

    A felelős vezető részére 7. oldal

8. A rendezvény helyszínének leírása 8. oldal

9. A lehetséges kockázatok és leírásuk 9. oldal

10. A rendezvények biztosítási elemei 13. oldal

11. A rendezvényt megelőző időszakban elvégzendő feladatok 14. oldal

12. A rendezvény ideje alatt elvégzendő feladatok 14. oldal

13. Záró rendelkezések 14. oldal

 

Mellékletek:

  

 

2018.  augusztus 04. ( szombat)

 

 

15.30   Kárpátalja Kincsei fotókiállítás megnyitója ( Iskola tornaterme )

             A kiállítást megnyitja: 

18.00  Zsámboki Teátrum előadása

 

     augusztus 05. ( vasárnap)

 

7.30   Zenés ébresztő: Zsámboki Mazsorett csoport

9.00   Szentmise a Zsámboki Szent Erzsébet templomban

10.00  Fesztiválmegnyitó (galambröptetés)

10.15  Lecsófőző verseny  

10.15  Zsámboki vezetéknevűek és elszármazottak találkozója dr. Tóth József helytörténész                                      vezetésével ( színházterem )

10.15  VI. Lecsófesztiváli Nyílt Országos Sakkverseny ( Iskola tantermei )

10.30  ÉnekZeneVár Tóth Bibiána, Gódor Fanni dalos műsora

10.45  4 Muskétás csoport

11.00 Múltjátőrző népi lakóházban kincskeresés, Lufibohóc

11.05  Zumba

11.20  Zsámboki Mazsorett csoport előadása

12.00  Jó lecsóhoz szól a nóta ( 2 szoknya 1 nadrág )

12.45  Római Katolikus templomban Bátori István orgonajátéka

13.00  Napraforgó meseszínpad

13.30  Római Katolikus templom bemutatása dr. Tóth József helytörténész vezetésével

13.00  Legszebb konyhakertek verseny eredményhirdetése

13.15  Legízletesebb lecsó – eredményhirdetés

13.30  Római Katolikus templom bemutatása dr. Tóth József helytörténész vezetésével

13.45  Hagyományőrző és Néptánc együttesek műsora:

            - Zsámboki Kacó Napközi Otthonos Óvoda: népi játékok

            - Zsámboki Asszonykórus

            - Citerán játszik Bense Mihály

            - Zsámboki Új Gyöngyösbokrétások

            - Galgahévízi együttes

            - Német Nemzetiségi Együttes Kerepes

15.00  A Zsámboki lakodalmas bemutatója, Terék Józsi és barátai kíséretében

16.30  Sodró Együttes koncertje

17.30  DogSport Őrző-védő kutyabemutató ( salakpálya )

18.00  Kökény Attila

19.00  Extrém sport bemutató ( salakpálya )

19.00  Bikini koncert 20 óra

21.45  Tűzijáték

 

 

 

 

 

kísérő programok:

Vasárnapi napon:

Elektromos autó közlekedik a településen a 13 állomásból álló „Mondák, dalok útján”,

Népi és történelmi játékok kavalkádja (salakpálya),

A Vigántpetendi Római Katolikus Templom arcai fotókiállítás a Római Katolikus Templomban, Vadászkiállítás,

Paprika kiállítás,

Galamb kiállítás

Paraszti konyha kiállítás,

Helyi amatõr alkotók kiállítása,

Népi kismesterségek bemutatója a Tájházban (csigatészta készítés, hímzés, agyagozás, szövés, féketõkészítés, gobelinkészítés, kemencében sült kenyérlángos),

Hagyományõrzõ és kézmûves mesterek utcája,

Vigántpetendi Pálinkaház különlegességeinek bemutatója,

 Hennafestés, arcfestés, csillámtetoválás,

Reflexológia-masszázs

A fesztivál ideje alatt látogatható:

Kárpátalja Kincsei Foto Kiállítás ( tornaterem)

Lapu Istvánné Tájház,

Római katolikus templom,

Népi lakóház (Zsámbok, Nagydiófa u. 33.)

 

   

A TERV CÉLJA

 

A 16. Lecsót a keceléből fesztivál biztonságos megrendezése (előkészítés, programok megtartása).

 

A biztonsági stratégia

 

A biztosítási terv védelmi stratégiája arra épül, hogy nagy tömeg egyidejű jelenlétének idejére - amely akár viszonylag rövid ideig tartó, akár több napos rendezvények esetén folyamatosan fennáll -, meg kell szervezni a rendezvény védelmét a közönség odaérkezésétől a távozásig. A feladatot úgy kell szervezni, hogy minden előre számítható rendkívüli helyzetet a lehető legrövidebb időn belül megfelelő beavatkozás kövessen a mindenoldalú biztonság fenntartása, illetve helyreállítása érdekében. Ehhez elengedhetetlen a biztosítás időszakában minden, a területen bekövetkező, a normálistól eltérő történésről a lehető leghamarabb az információ megszerzése, a helyzet értékelése, a megfelelő válaszreagálás kiváltása. Ugyanez a követelmény a rendezvénytől független, előre nem látható, de a rendezvény alatt bekövetkezhető – ezzel a rendezvényen résztvevők biztonságára káros hatást gyakorló – természeti, technikai katasztrófák kezelésével kapcsolatban is. Ezekkel, mint lehetséges veszélyforrásokkal szintén mindenképpen számolni kell.

 

 

A biztosítás szerkezete

 

 

A biztosítás Holló Ilona polgármester, mint felelős vezető irányítása alatt valósul meg. A helyszínen a biztosítást a rendőrség a polgárőrséggel együttműködve végzi. Rendkívüli helyzetben a biztonsági őrök a biztosítás vezetőjének alárendeltségében, az ő közvetlen utasításai alapján látják el feladatukat. A helyszínen egészségügyi biztosítás működik a rendezvény ideje alatt, mely feladatot a megkötött szerződés értelmében az AMBUCAR Mentőszolgálat Kft. látja el. Az 5/2006. (XI.07.) EüM rendelet a mentésről, előírásainak megfelelően a rendezvényen az előírt számú eszköz és személyzet van jelen. Az egyéb beavatkozók állomáshelyükön tartózkodnak és a felelős vezető által leadott riasztást követően érkeznek a helyszínre. A kiérkezésük után a mentés, beavatkozás vezetését, irányítását átveszik, a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelelően. A rendezvény felelős vezetője ekkortól együttműködik a kárhely vezetőjével.

 

 

A felelős vezető feladatai

 

 

Feladata a biztonsági rendszer irányítása, felügyelete, szükség esetén hatáskörében a rendkívüli helyzetekre történő válaszreagálás kiváltása. Hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz, illetve aktivizálja, értesíti a szükséges közigazgatási és állami irányítói szintek vezetőit. Felkészül a kialakult helyzet és a tett intézkedések ismertetésére, a feladatok átadására a kijelölt illetékességgel, vagy hatáskörrel rendelkező vezető részére és a továbbiakban az ő utasításai szerint tevékenykedik. Felügyeli a rendezvény alatt a biztonsági őrök által folytatott rádiókommunikációt. Kapcsolatot tart (telefonon) a tűzoltóság, rendőrkapitányság, mentőszolgálat ügyeleteivel, szükség esetén riasztja őket.

 

 

Ajánlott tevékenységi sor veszélyhelyzet esetére

 

 

A felelős vezető részére

 

1./ Bárhol, bármilyen helyzetben, időpontban kapja az értesítést, meg kell győződnie a kialakult, vagy kialakulóban lévő veszélyhelyzet valódiságáról. Ettől természetesen eltekinthetünk, ha a káresemény bekövetkezése nyilvánvaló és gyakorlatilag a helyszínen vagyunk.

 

2./ Menjen - lehetőleg - olyan helyre (hivatal, egyéb középület, vagy éppen szabad terület), ahol a veszélyeztető hatás(ok) felől biztonságban van és az irányítói tevékenységhez szükséges feltételek biztosítottak

(hírösszeköttetés, tanácskozási lehetőség, információk feldolgozhatósága).

 

 3./ Riassza azon közvetlen munkatársait, akikre adott esetben (szakértelmük, rátermettségük folytán) segítőként számíthat

 

4./ Riassza (értesítse) a saját hatáskörben elérhető és igénybeveendő személyeket, szerveket és szervezeteket - a kárelhárítás érdekében (akiket adott kárhelyzetben a 8. számú melléklet felsorol!)

 

5./ Beérkező munkatársaival tisztázza, pontosítsa a kialakult helyzetet és a legfontosabb teendőket.

 

6./ Adja ki az elsődleges intézkedéseket (hajtsa végre a riasztásokat!)

 

7./ Szervezze meg a kialakult helyzet (károk, kárterület) minél pontosabb felmérését, a helyzetről a folyamatos tájékoztatást.

 

8./ Gondoskodjon a vendégek minél részletesebb és tényszerű tájékoztatásáról, rendszeresen.

 

9./ A veszély elmúltával tegyünk meg mielőbb mindent a helyzet normalizálására.

 

 

A rendezvény helyszínének leírása

 

 

A rendezvény két fő helyszínen zajlik egyszerre.

 

Az egyik helyszín a József Attila Művelődési Ház és környéke, a másik helyszín a Lapu Istvánné Tájház. Programok zajlanak még a Szent Erzsébet templomban és a Bajza Lenke Általános Iskola tantermeiben és torna termében.

 

Várható létszám az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a két napot összességében tekintve, körülbelül 800 - 900 fő.

 

A József Attila Művelődési Ház udvarának hátsó részén kerül felállításra a nagyszínpad, a rendezvény sátor, az öltöző sátor, átellenben a büfé és a vendég sátor.

Az udvar József Attila út felé eső részén a fesztivál első napján lecsófőző verseny kerül megszervezésre várhatóan 25-30 főző hellyel.

 

A színpadot Stefán Szabolcs egyéni vállalkozó biztosítja, gondoskodik felállításáról és biztonságos működtetéséről.

 

Kapcsolattartó: Bodáné Majoros Henrietta,

 

A fesztivál napján, 2018. augusztus 05.-én 17.15-tól 19.00-ig a Bajza Lenke tér 1. szám alatti Lapu Istvánné Tájháztól a József Attila Művelődési Házig lakodalmas menet halad rendőrségi biztosítás mellett.

 

 

A lehetséges kockázatok és leírásuk

 

 

 

1. alkalmi bűnözők feltűnése,

 

2. az azonnali veszélyhelyzeti beavatkozás időbeli elhúzódása, késése,

 

3. kedvezőtlen tömeghatások /pl. pánik/,

 

4. váratlan időjárási anomáliák,

 

5. kommunikációs és információs zavarok /téves információk, rémhírek, információhiány/

 

6. balesetek, rosszullétek,

 

7. esetleges tüzek szokásosnál nagyobb száma,

 

8. köztisztasági, higiéniai, közellátás szűk kapacitásai

 

1. alkalmi bűnözők feltűnése:

 

Ilyen jeleket tapasztalva kérjük a rendőrség segítségét.

 

2. Az azonnali veszélyhelyzeti beavatkozás időbeli elhúzódása, késése:

 

Ez a kockázati elem nem áll fenn, illetve elhanyagolható.

 

3. kedvezőtlen tömeghatások /pl. pánik/:

 

Veszély kialakulása esetén az emberek között a pánik elkerülhetetlen.

Az emberi agy a veszély elkerülése érdekében automatikusan próbál védekezni: hirtelen megnő az idegrendszernek az alapizgalmi szintje, és ennek következményeként egyszerűen a legtöbb ember képtelen arra, hogy gondolkozzon, racionálisan felmérje a helyzetet. Ezt hívják egyszerűen “idegrendszeri korlát”-nak. Az agy tehát blokkolja a gondolkodást, „vészhelyzet” üzemmódra kapcsol és csak az ösztönök működnek: pánik van, tehát menekülni kell. Éppen úgy, mint az állatoknál. Az állatvilágban is az nyer és az éli túl, aki gondolkodás nélkül azonnal reagál.

Amikor a tömeg egy emberként ismeri fel, hogy életveszélyes helyzet alakult ki, mindenki gondolkodás nélkül a legegyszerűbb megoldást választja: azt csinálja, amit a többiek.

Az emberek meggyorsítják lépteiket. Ilyenkor a gyors haladás következtében egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és megkezdődik a lökdösődés.

A haladás koordinálatlanná válik, különösen ha szűk kijáraton próbálnak átmenni. A kijáratoknál dugulások és tömörülések keletkeznek. Az összepréselődött emberek tömege hatalmas erőt fejt ki. Az egyén ilyenkor úgy látja, hogy a többi ember jelenléte egyenesen akadályozója a menekülésének, ezért a velük való együttműködés helyett inkább a versenyt választja a reakció formájaként, s a tét saját életének mentése. A menekülés egyre kilátástalanabb, mivel a sérült, földre zuhanó emberek további akadályt képeznek. Az emberek hajlanak a közelükben lévők utánzására. A megvadult, vak tömeg gyakorta észre sem veszi, hogy van másik kijárat, amelyen könnyen elmenekülhetnének.

Elsődleges vezetői intézkedések:

Mielőtt még kitörne a hanyatt-homlok menekülés, egy nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon egyszerű instrukcióval kell megmondani, vagy megmutatni, hogy merre lehet biztonságosan elhagyni a helyszínt. A polgárőrök és a szervezők folyamatos tájékoztatással segítik a rendezvény helyszínének elhagyását.

Fontos a "Lassan járj, tovább érsz" mondás gyakorlati alkalmazása. Ha normális léptekkel haladnak az emberek, könnyebben és biztonságosabban elhagyhatják a helyszínt, mintha rohannának.

Maradjunk nyugodtak, higgadtak! Vigyázzunk társainkra!

Ha sérült embert látunk, vigyük védett helyre. Nyugtassuk meg, öntsünk belé erőt! Minél hamarabb értesítsük a mentőket.

A kommunikáció, az emberek állandó informálása a menekítés során a legfontosabb. Higgadtan, nyugodtan és folyamatosan kommunikáljunk.

 

4. Váratlan időjárási anomáliák, szélviharok, felhőszakadások:

 

A Kárpát-medence meteorológiai sajátosságaiból adódóan hazánkban rendkívül változó a széljárás. Az uralkodó észak-északnyugati szelek mellett 24 órán belül gyakorlatilag bármilyen irányú szél előfordulhat.

Ugyanakkor ritka a valóban viharos erejű szél.

Nagyobb időjárási frontok betörésekor, markáns időváltozásokkor, zivatarok idején fordulnak elő 60-80 km/ó-nál nagyobb szélsebességek, amelyeket viharként, 90-120 km/ó orkánként regisztrálnak.

. Máig ismeretlen okokból - igaz ugyan kis gyakorisággal - kialakulhatnak kis forgószelek is, ezek azonban hazánkban csak rövid ideig és kis területen fejtik ki romboló hatásukat. Ezek a tornádók. Hazánkra ezek a forgószelek nem általánosan jellemzőek, viszont az elmúlt évek megfigyelései alapján számuk növekedést mutat. Évente 2-5 tornádót figyelnek meg hazánkban, jellemzően a nyári időszakban.

 

Özönvíz szerű eső:

 

Elsősorban nyári időszakban fordul elő, gyakran viharos szél kíséretében, viszonylag kis területen. Ritkább az országos eső, mely esetenként több napig is tarthat, kisebb vízmennyiség lehullásával. Általában a 15-50 mm csapadék egy órán belüli lehullásakor beszélünk özönvíz szerű esőről. A felhőszakadás inkább a települések sűrűbben beépített, városias negyedeiben idéz elő károkat, a külterületeken kisebbek a károk.

 

A várható károsító hatások és a teendő intézkedések:

 

- Épületek megrongálódnak. Elsősorban a tetőfedések, tetőszerkezetek, de betörhetnek a nyílászárók is, statikailag gyengébb épületszerkezetek leomolhatnak.

- Fák nagyobb ágai letörnek, egész fák kidőlhetnek, ezáltal útakadályok keletkeznek, illetve a szabadban tartózkodók sérüléseit okozhatják.

- Közművezetéket károsít. A Föld felszíne feletti közművezetékek (elektromos, távbeszélő, TV-kábel, stb. ) tartószerkezeteit kidöntheti, illetve másodlagosan

károsodhatnak (pl.: letört ágaktól)

 - Mozgó, közlekedő járműveket (elsősorban közútról) letérít, elsodor, károsodik a szállítmány, ettől másodlagos károk keletkezhetnek.

- Antennákat, antennatartó szerkezeteket ledönt, ezáltal híradási, informatikai kapcsolatok bénulhatnak.

- Szabadban tárolt készleteket fizikailag károsít.

 

Várható közvetett károk:

 

(A közvetett károk jóval súlyosabbak - általában - a közvetlen károknál)

- A megrongált épületekben lévő emberek, illetve anyagi javak sérülnek, károsodnak.

- Az elsodort tárgyak, stb. embereket, illetve anyagi javakat veszélyeztetnek, sérülések, rongálódások következhetnek be. Elektromos, távbeszélő, stb. vezetékeket leszakítanak, ilyen módon a közműszolgáltatások kiesnek. Szerencsétlen esetekben közvetlen áramütés történhet.

- A kieső közmű- (elsősorban elektromos áram) szolgáltatás miatt súlyos gazdasági veszteségek, esetleg további szerencsétlenségek következhetnek be.

- Az elsodort járművek sérült szállítmánya környezeti károkat, esetleg mérgezéseket, tüzeket, robbanásokat okozhat.

 

Elsődlegesen riasztandó, illetve értesítendő:

 

- tűzoltók,

- mentők;

- közigazgatási szervek (érintett település hivatali apparátusa, szomszéd

települések);

- polgári védelem, katasztrófavédelem helyi, illetve területi szervei (ügyeletük útján);

- rendőrség

- áramszolgáltató ill. távbeszélő társaságok;

 

Amennyiben a riasztás és a bekövetkezés között elegendő idő áll rendelkezésre, azonnal meg kell szakítani a rendezvényt és meg kell kérni az ott tartózkodókat, hogy mielőbb térjenek haza, vagy vonuljanak biztonságos helyre.

 

A felhőszakadás következtében várható közvetlen károk:

 

- Föld alatt vezetett közművezetékek elárasztás miatt meghibásodhatnak, áramütés veszélye

- A nem megfelelően karbantartott belvíz elvezető árkokban összegyűlő víz kisebb műtárgyakat (hidakat, átereszeket) rongálhat meg.

 

Várható közvetett károk:

 

- A kisebb átmérőjű csatornarendszerből szennyvíz kerül a mélyebben fekvő területekre, fertőzötté válik adott terület.

- A beázott közművezetékek miatt kieső szolgáltatás súlyos egyéb károkat okozhat.

- A felhőszakadás következtében rossz látási és útviszonyok tömeges közlekedési baleseteket okozhatnak.

Az azonnali intézkedések megegyeznek a szélviharoknál ismertetettekkel.

 

 

5. kommunikációs és információs zavarok /téves információk, rémhírek, információhiány/

 

A rendezvény előkészítése során törekedni kell a szükséges információk közlésére. Ezt alapvetően a 23/2011. (III.8.) számú Kormányrendelet előírásai alapján, a nyilvános hozzáférhetőséggel kell biztosítani.

Közvetlen információ közlésre a helyszín hangosító berendezése szolgál.

Rendkívüli helyzetben, a vendégek folyamatos tájékoztatása, a kimenekítés ugyancsak ezen a rendszeren hajtandó végre!

 

6. balesetek, rosszullétek:

 

A rendezvény biztosításában részt vevő mentőszolgálat igénybevétele.

 

7. esetleges tüzek szokásosnál nagyobb száma:

 

A rendezvény helyszínt körülvevő épített infrastruktúrából következően a valószínűsége minimális.

 

8. köztisztasági, higiéniai, közellátás szűk kapacitásai:

 

Kockázati tényezőként elhanyagolható. A fesztivál területén a várható létszámnak megfelelő számú mobil illemhely és ivóvíz vételezésre alkalmas hely kerül felállításra

 

A rendezvények biztosítási elemei:

 

1. Rendőri és bűnügyi biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás . A lakodalmas menet vonulásakor közreműködnek a közterület érintett szakaszán a gépjárműforgalom irányításában és vészhelyzet esetén az emberek kimenekítésében.

 

2. Vízi mentési és légi mentő biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

 

3. Katasztrófavédelmi, Polgári védelmi biztosítás. közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

 

4. Tűzvédelmi és műszaki biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

 

5. Egészségügyi biztosítás: Az 5/2006. (11.7.) EüM rendelet a mentésről, alapján valósul meg.

Kapcsolattartó: Soós Tiborné

Biztosítás: AMBUCAR Mentőszolgálat Kft.

 

6. Logisztikai biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

 

7. Kritikus infrastruktúra biztosítás ( közművek ): közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

 

8. Polgárőr biztosítás: A rendőrséggel együttműködnek a közrend és közbiztonság fenntartásában, vészhelyzet esetén a személy és vagyon mentésében.

 

A fentiek alapján, a felelős vezető a rendkívüli helyzetek bekövetkezése, vagy közvetlen veszélye esetén riasztja a beavatkozókat, vagy közvetlenül felelősségi körében megszakítja a rendezvényt, és elrendeli a kimenekítést. Erre kizárólag a kijelölt felelős vezető jogosult.

 

 

A rendezvényt megelőző időszakban elvégzendő feladatok:

 

A felelős vezető meggyőződik a rendőrség és a polgárőrség feladatismeretéről,  szükség esetén eligazítja őket. A felelős vezető a biztonsági terv egy példányát köteles magánál tartani a rendezvény helyszínére való megérkezésétől, az onnan való távozásáig. Köteles teljes egészében ismerni a biztonsági tervet.

A felelő vezető a biztonsági terv egy-egy másolatát köteles átadni a biztonsági rendszerben közreműködő feleknek, mint rendőrség, AMBUCAR Mentőszolgálat Kft. polgárőr egyesület.

 

 

A rendezvény ideje alatt elvégzendő feladatok:

 

 

A hangosításon keresztül értesíti a vendégeket a rendezvény leállításáról a kialakult, vagy várható veszélyeztetésről és felszólítja őket a távozásra.

Folyamatosan felhívja a vendégek figyelmét a nyugodt viselkedésre.

Végrehajtja a hivatásos beavatkozó szervezetek riasztását.

A beérkező riasztott szervezet vezetőjét tájékoztatja a kialakult helyzetről, az addig történtekről, a riasztott szervezetekről, majd a továbbiakban a szervezet jelen lévő vezetőjének utasításai szerint jár el.

Az esetlegesen kiérkező médiákat a saját működési rendjében érvényes szabályozók alapján tájékoztatja. Ezt a jogkörét a kiérkező hivatásos beavatkozó szervezet vezetője korlátozhatja, megtilthatja, a rendkívüli helyzet körülményei vonatkozásában. A helyszínen mindenki köteles a kárhely-parancsnok utasításai szerint tevékenykedni. A kárhely-parancsnok személye a rendvédelmi és beavatkozó szervezetek együttműködési rendszerében szabályozott.

 

Záró rendelkezések:

 

A biztonsági terv kizárólag a 16. Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra érvényes!

A tervet az érintettekkel meg kell ismertetni. Nyilvános hozzáférhetőségét, a 23/2011. (III.8.) számú Kormányrendelet előírásai alapján kell biztosítani.

A terv hatálybalépése: 2018. 08.03.