Hírek

Elérhetőségek

Makádi Margit Alapítvány

Makádi Margit Zsámbok szülötte volt. Évek óta Budapesten élt és családja nem lévén még életében úgy rendelkezett, hogy vagyonát jótékonysági célra osszák szét.
Ezen jótékonysági célok egyike volt, hogy az örökség egy részéből - 3 millió forint - Alapítványt kíván létesíteni Zsámbokon. Az Alapítvány célja, hogy a fenti összeg felhasználásával Zsámbokon élő, nehéz sorsú, tehetséges gyermekek tanulmányait segítse.
Az örökhagyó végakaratát tiszteletben tartotta az örökös, így megindulhatott az alapítvány létrehozásának hivatalos útja, s ez év őszén le is zárult.
Az új alapítvány neve: MAKÁDI MARGIT ALAPÍTVÁNY
Az Alapítvány célja: A zsámboki születésű, hátrányos szociális helyzetű tehetséges gyermekek tanulásának anyagi támogatása. Az Alapítvány közhasznú szervezet.
Az Alapítvány induló vagyona: 3.000.000.- Ft. Ebből 2.900.000.- Ft alaptőke a az összeg, amelynek kamatai felosztásra kerülhetnek, a fennmaradó összeg az Alapítvány működtetésére fordítandó. Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: a mindenkori polgármester, iskolaigazgató és plébános.
Az alapítvány nyitott, annak számlájára bármikor, bárki fizethet be, illetve utalhat összeget.
Az Alapítvány bankszámlaszáma: 11742049-20341158
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke: Holló Ilona polgármester
Tagjai:
Mészáros Csaba Zsámbok plébánosa
Szigetiné Simon Rozália Zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola Igazgatója
Az alapítványi támogatásra pályázni kell. A pályázati felhívást évente a Zsámboki Krónikában, a kábel-tv képújságában és a honlapon olvashatják el az érdeklődők.