Hírek

Elérhetőségek

Meghívó

Zsámbok
Dátum
Helyszín
Községháza
Szervező
Zsámbok Község Önkormánzata

Zsámbok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. február 28-án (szerdán) 16.00 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

 

Napirendi pontok:

  1. Beszámoló a civil szervezeteknek a 2017. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról

Előadó: civil szervezetek vezetői

 

  1. Civil szervezetek 2018. évi támogatásainak elbírálása

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. Tájékoztató az Országgyűlési képviselőválasztás előkészületeiről, a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző

 

  1. Szelektív Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntéshozatal

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás működésével kapcsolatos döntéshozatal

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása - Kormányzati funkció felvétele

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. A 717. hrsz-ú ingatlan területrendezése

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. Lajmer György r.alezredes megbízott kapitányságvezető kinevezéséhez javaslattétel

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

  1. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjék részt venni.

 

Zsámbok, 2018. február 21.

Tisztelettel:

 

 

 

Holló Ilona

polgármester

Az esemény helyszíne térképen