Hírek

Elérhetőségek

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Zsámbok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. október 24-én (csütörtök) 18.30 órakor alakuló ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

 

 

Napirendi pontok:

      1.  A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

     Előadó:  Lénárt István a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2.  A képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása.

Előadó: Lénárt István a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

3.  Polgármester eskütétele a képviselő-testület előtt, megbízólevél átadása.

Előadó: Lénárt István a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

4.  Az SZMSZ felülvizsgálata

Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit jegyző

 

5.  A polgármesteri program ismertetése.

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

6.  Az alpolgármester megválasztása és eskütétele.

Előadó: Holló Ilona polgármester

 

7. A polgármester illetményének, költségátalányának rögzítése (jogszabályban meghatározott, nem mérlegelési jogkör)

          Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit jegyző

 

8.  Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

           Előadó: Holló Ilona polgármester 

 

9. Bizottsági struktúra meghatározása, bizottsági tagok megválasztása, eskütétele.

 

    10. Tájékoztató a képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokról, valamint a  vagyonnyilatkozat tételi és köztartozásmentes adatbázisba történő felvételi kötelezettségről.

Előadó: Nagyné dr. Szabó Judit címzetes főjegyző

 

Kérjük, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjék részt venni.

 

 

 

Zsámbok, 2019. október 18.

                                                                            Tisztelettel:

 

 

 

                                                                                                        Holló Ilona

polgármester