Hírek

Elérhetőségek

Meghívó testületi ülésre

Zsámbok címer

Zsámbok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. június 24-én (szerdán) 16.00 
órakor
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

Napirendi pontok: 

 1. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről (Az előterjesztés e-mallen elküldve) 
  Előadó: Farkas Imre alezredes, Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője
 2. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott rendelkezések végrehajtásáról 
  Előadó: Hollő Ilona polgármester 
 3. 2019. évi költségvetési rendelet módositása 
  Előadó: Holló Ilona polgármester 
 4. Zsámbok Község Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása 
  Előadó: Holló Ilona polgármester 
 5. 2020. évi költségvetési rendelet módositása 
  Előadó: Holló Ilona polgármester 
 6. Belső ellenőri 2019. éves összefoglaló jelentés elfogadása 
  Előadó: Holló Ilona polgármester 
 7. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása az Önkormányzat. és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kincstári ellenőrzéséről 
  Előadó: Holló Ilona polgármester 
 8. Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentésének elfogadása a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kincstári ellenőrzéséről 
  Előadó. Holló Ilona polgármester 
 9. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díj megállapítása 
  Előadó: Hollő Ilona polgármester 
 10. LEADER pályázatok benyújtása 
  Előadó: Holló Ilona polgármester 
 11. Egyebek 

Kérjük, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjék részt venni. 

Zsámbok, 2020. június 18. 

Tisztelettel:

Holló Ilona
polgármester

Csatolmány(ok):