Hírek

Elérhetőségek

Meghívó testületi ülésre - 2020.08.27.

Zsámbok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-én (csütörtök) 16.30 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 

Napirendi pontok: 

1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylésére pályázat benyújtása. 
Előadó: Holló Ilona polgármester

2. Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében ,,Elhagyott ingatlanok közcélra tőrténő megvásárlására" 
Előadó: Holló Ilona polgármester

3. Önkormányzati építési telek értékesítése
Előadó: Holló Ilona polgármester 

4. Egyebek 

Kérem, hogy az ülésen feltétlenül szíveskedjék részt venni.. 

Zsámbok, 2020. augusztus 17.

Tisztelettel
Holló Ilona
polgármester