Hírek

Elérhetőségek

Önkormányzati tájékoztató

Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020 (X.14.) sz. rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről készült rendelete alapján: tilos a település központi részein, közterületen szeszesitalt fogyasztani! Az elkövetők ellen szabálysértési eljárást a rendőrség folytatja le.

Továbbra sem lehet a 14/2005 (XI.30.) a köztisztaság fenntartásáról, a környezetvédelemről és az állattartásról készült önkormányzati rendelet alapján a településen avart, kerti hulladékot, szemetet égetni! A szabálysértők ellen a Katasztrófavédelmi Igazgatóság eljárást indít.

A rendelet szabályozza, hogy az ingatlanok előtti közterület, árok, járdaszakasz, kertek gyommentesítéséről, tisztántartásáról a lakóknak szükséges gondoskodni.

Közterületen a lakóingatlan előtt tervezett munkát (járdaszakasz, kapubeálló, növénytelepítés) a Polgármesteri Hivatalba szükséges bejelenteni.

Közterületen a Polgármesteri Hivatalba történő bejelentés alapján tárolható építőanyag. Hulladékot nem lehet közterületen tárolni!

Köszönjük, hogy környezetünk védelmében figyelemmel kísérik a rendeleti szabályozásokat!

 

Zsámbok Község Önkormányzata