Hírek

Elérhetőségek

Szent Erzsébet Római katolikus templom

1740-ben a templomnak 3 oltára volt. Később ezt a templomot elbontották. A jelenlegi templom alapkövét 1752. június 18-án tették le. 1754-ig épült barokk stílusú, egy hajós, egy tornyos templom. 1772-ben Szent Erzsébet, Szent Ferenc és Szent Mária tiszteletére szentelték fel 3 oltárát. A templom építtetője Beniczky Tamás földesúr volt.
A templom tornya a homlokzatból előre lép a falak szélein gazdag fejezetű lizénák húzódnak. Különleges érdekesség a szentélyben álló baldachin, melynek kisebb változata a Gödöllői Kastélytemplombanáll. A főoltárkép Árpádházi Szent Erzsébetet ábrázolja, amint egy koldusnak alamizsnát nyújt. A képet 1777-ben a zsámboki hívek adományából festették, a valószínűleg Bergl János német festő készítette, aki a Budapesti Egyetemi Templom festője is volt. A két templom hasonlósága felismerhető. Az oltárképen Erzsébet arcát az uralkodó Mária Teréziáról mintázták. A koldus Az építtető Beniczky Tamásról, míg a háttérben álló inast a festőről mintázták. Ebből a korból származik a hajó jobb oldalán elől lévő Nepomuki Szent Jánost ábrázoló festménye is, melyet a diadalív falmezején jobbra ovális mezőben láthatunk, melyet 1980-ban felújítottak. Korábban egy mellékoltár állt előtte szintén Nepomukinak szentelve. Bal oldalon Szent Gellért és Adalbert püspökök láthatók. Jobb oldalon a kijárat felett Szent Imre, Szent István és Szent László látható, amint felajánlják Szűz Máriának. A szentély boltozat 4 sarkában az evangélisták képe, míg a kupolában a szentháromság látható.
Két oldalt üres félköríves szobor fülkék helyezkednek el, a bal oldaliban egykor Szent Imre szobra állt. A tornyon kerek ablak, majd félköríves záródású oldal ablak, óra és órapárkány látható. Az egyenes toronysisakot 1988-ban borították be újra rézlemezzel, mivel az előző toronyborítás a szakszerűtlen munka miatt 25 évig tartott és ezért el kellett bontani. Oldalt a hajó 3-3 félköríves záródású ablakon át kap fényt, a déli oldalon az első alatt kosáríves záródású az oldal bejárat. Kívülről félkörű a szentély, az északi oldalon áll a sekrestye, két apácarácsos négyszögű ablakkal. Belül kihasadó az orgona karzat, majd 3 cseh süveg boltozatos mellékhajó következik erősen kiugró fapillérekkel elválasztva. A pillérkötegek pillérei jón fejezetesek. Fölöttük kettős, golyvázott párkány húzódik. A szentély lapos kupolával fedett.
A hajó többi része sima, fehér meszelt felület volt az 1920-as évekig, amikor is a kor ízlésének megfelelően kifestették. Ezt a giccses facsillagokkal ékesített festést az 1980-as évek elején a belső renoválás alkalmával eltűntették és a hajó színeit az eredeti szentély festés színeihez igazították a mintázattal együtt.
A hajóban lévő oltárképek: bal oldalt-Nepomuki Szent János illetve V.Piusz, amint a lepantói győzelmet előre látja (1800-as évek közepén készült képek). Jobb oldalt- szeplőtelen fogantatás (nem értékes kép, a század közepén készült. Érdekessége, hogy az angyalfejek a földesúr gyermekeiről lettek mintázva). Hátul -Könnyek Anyja háttérben a zsámboki templommal, illetve a Feszty Masa képe.
A hajó közepén négy értékes faszobor áll. Jobb oldalon Szent István király, Szent József a gyermek Jézussal. Bal oldalon Szent Rozália, Szent Anna a gyermek Máriával. Ezeket a szobrokat Ében Mihály plébános hozta az 1900-as világkiállításról. A templomban található még egy feltehetően barokk faszobor is.
A padlózat horvát márvány, melyet 1996-ban készítettek el a tönkrement kelhelini lapok helyett.
A templom alatt kis kripta van, melynek a lejáratát az 1996-os padlólapozáskor megszűntették. A kriptában 3 plébános és egy Beniczky főtanácsos fekszik.
Az orgona két manuálos, 12 regiszteres Rieger orgona, 1967-ben építettek és 1985-ben újítottak fel teljesen, azóta elektronikus vezérlésű. A miseruhák fehér és zsámboki hímzéssel készültek, a község asszonyainak alkotásai. Az oltárterítőn Szűz Mária a kis Jézussal látható amint a szent koronát és az ország pajzsát tartja. A tabernákulum rokokó munka, fehér arany, két térdelő angyal szobrával. A keresztelő kút XVIII. századi, vörös márványból készült alkotás, vörös réz fedővel. A szószék egyszerű, rokokó zöld márványt utánzó festéssel készült, mellvédjén Szent Pál domborműve látható. A gyóntatószék bal oldalon helyezkedik el, melyet fából faragtak. A kórus feljáróval szemben egy kis szobában egy gótikus domborművön az Angyali üdvözletet ábrázolták. A déli oldal bejáratnál két szenteltvíztartó áll, melyből az egyik sötét és középkorinak látszik, a másik újkori és fehér márványból készült.
A templomkert északi fala előtt Nepomuki Szent János szobra áll, melyet 1842-ben állítottak fel. A templom északi fala előtt a Beniczky család sírköve található. A római katolikus plébánia 1777-benépült.
A parókia elérhetősége:
2116 Zsámbok, Szent Erzsébet tér 8.
Telefon: 06-28-462-020
kép betöltése...kép betöltése...kép betöltése...