Hírek

Elérhetőségek

Szünidei étkezés

Tisztelt Szülő / Törvényes Képviselő!

 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében szünidei gyermekétkeztetés keretében Zsámbok község Önkormányzata a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést (ebéd) ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben.

A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes ebédet.

 

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet fennállása).

 

Zsámbok község Önkormányzatának a szünidei gyermekétkeztetést az alap- és a középfokú oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári szünetben  2020.06.15 - 2020.08.12. között biztosítja.

Az ebédet elvitellel biztosítja az Önkormányzat a (külön tájékoztatóban foglaltak szerint) az előzetesen kitöltött és leadott formanyomtatványon igényelt munkanapokon.

Az ebéd elvitelének helyszíne: Kacó Napközi Otthonos Óvoda (Zsámbok, Szent Erzsébet tér 4.)

 

Az ebéd elvitelének időpontja: naponta 11.45 és 12.30 óra között.

Felhívom a figyelmüket, hogy az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja veheti át.

Amennyiben a szünidei gyermekétkeztetést  betegsége vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő, más törvényes képviselő a Kacó Napközi Otthonos Óvodában  Gönczöl Józsefné élelmezésvezetőnél, vagy az alábbi telefonszámokon: 28/700-750 vagy 20/240 4861 előző nap 9.00 óráig köteles bejelenteni a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból az ingyenes étkeztetést.

 

Kérjük a kitöltött nyomtatványokat – a nyári szünetben történő ingyenes étkeztetéshez – 2020. május 31-ig a Zsámboki Polgármesteri Hivatal előtt elhelyezett postaládába dobja be.

 

Zsámbok, 2020. május 10.

 

 

Nagyné dr. Szabó Judit

jegyző

 

Csatolmány(ok):