Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás tűzifa igénylésének benyújtásáról!

Zsámbok Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a szociális tűzifa biztosítása iránti kérelmeket 2020. október 21-től 2020. november 11-ig lehet benyújtani. Kérjük a kérelmet  szíveskedjenek  telefonon igényelni a Polgármesteri Hivatal alábbi telefonszámain: 28/462-107, 20/519-5290. A megadott címre a Hivatal eljuttatja a kérelem nyomtatványt.  A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolást. A kérelmeket és jövedelemigazolásokat szíveskedjenek  - lehetőség szerint borítékban elhelyezve - bedobni a  Polgármesteri Hivatal előtt található postaládába.  A határidő elmulasztása az önkormányzat rendelete szerint jogvesztő, tehát aki november 11. után nyújtja be kérelmét részére ez évben nem állapítható meg a támogatás.

Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2017 (IX.19.) rendeletének 21.§.-a  alapján:

„Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.”

                                                                                                                           Zsámboki Polgármesteri Hivatal