Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez hatósági bizonyítvány kiadásáról

Tájékoztató

Családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételéhez hatósági bizonyítvány kiadásáról

Tisztelt Lakosság!

Megjelent a Kormány 345/2022. (IX.9.) Korm. rendelete a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet értelmében, ahol az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egység található, kérhetik a jegyzőtől hatósági bizonyítvány kiadását a lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítvány az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységre adható ki. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó jogosult kedvezmény igénybevételére.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. A hivatal a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi. A hatósági bizonyítvány kizárólag az egyetemes szolgáltatóknál a kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.

A hatósági bizonyítvány helyszíni szemle lefolytatását követően a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül kerül kiadásra amennyiben a lakások a jogszabályi feltételeknek megfelelnek.

A lakossági fogyasztó a – jogszabályban meghatározott – kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából nyújtja be a jegyzői hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem elektronikusan e-papíron és személyesen is benyújtható.

További tájékoztatást a Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. szám alatti Polgármesteri Hivatalban vagy a 28/462-107 telefonszámon Pálné Madarász Gabriella igazgatási előadó nyújt.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-18.00 óráig, Szerda: 8.00-16.00 óráig

Kérjük, hogy az eljárás megkönnyítése céljából, valamint a hatósági bizonyítvány kiállításának gyorsítása érdekében, az alábbi kérelmen kezdeményezze a hatósági bizonyítvány kiadását.

Zsámbok, 2022. 09. 13.

Nagyné dr. Szabó Judit sk.
címzetes főjegyző