Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a ,,Nyári diákmunka 2020." központi munkaerőpiaci program indításáról

I. A programinditás indokai, célja

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013-2019-es években indított ,,Nyári diákmunka" program tapasztalatait felhasználva 2020. évben ismét meghirdetésre kerül a program. 
Hosszú távú cél, hogy a diákok a későbbiek folyamán a versenyszférában helyezkedjenek el és ehhez hozzájárul a program keretében történő munkatapasztalat-szerzés. 

II. A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 

  • 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, 
  • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és 
  • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

Önkormányzati diákmunka 

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 157950 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 120.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. 

A támogatás időtartama 

A program 2020. július 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart. 

A program megvalósítója 

A programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint az állanú foglalkoztatási szervként elj áró járási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg. 

Jelentkezés a programra 

A diákmunkaprogramról tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatalban Rácz Sándorné pénzügyi vezető-főtanácsos. 

Jelentkezni 2020. július 3-ig (péntek) lehet a Polgármesteri Hivatalban. 

Zsámbok, 2020. június 25. 

Holló Ilona
polgármester