Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a szociális tűzifa igénylésének rendjéről

Zsámbok Község Önkormányzata idén is nyújt szociális tűzifa támogatást a rászoruló családok részére.

A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2019. október 28. (hétfőtől) 2019. november 18. (hétfőig) lehet benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz ügyfélfogadási időben Rádóczki Lászlónénál. Ezen határidőn túl érkezett kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8.00-18.00

Szerda: 8.00-16.00

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja előző havi jövedelemigazolását. A kérelmek elbírálása során figyelembe kell venni a család jövedelmi helyzetét.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az

a)            aktív korúak ellátásában részesülők,

b)           időskorúak járadékában részesülők,

c)            települési támogatásban különösen lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásban részesülők,

d)           kiskorú gyermeket nevelők,

e)           egyedül élő időskorúak,

f)            adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosultak,

g)            halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család