Hírek

Elérhetőségek

Tiszaújfalu (Ukrajna) - Testvértelepülési megállapodás

Testvértelepülési megállapodás

Kölcsönös megállapodás Tiszaásványi Községi Tanácshoz tartozó Tiszaújfalu Község,  (Ukrajna, Kárpátalja) valamint Zsámbok község (Magyarország) között testvér - települési kapcsolat létesítése és együttműködés céljából.

1.

Bevezetés

A következő kölcsönös megállapodást a testvér - települési kapcsolat létesítéséről és az együttműködésről abból a meggyőződésünkből hozzuk létre, hogy a településeink polgárai közötti partneri viszony egy út arra, hogy mindkét település polgársága és közösségei őszinte akarattal jöjjenek össze, megismerjék és megértsék egymást és tanuljanak egymástól. Ily módon kívánnak településeink hozzájárulni a közös európai egység megteremtéséhez, a határon átívelő nemzeti összetartozás elősegítéséhez.
Ezzel kifejezzük kívánságunkat, hogy a két település polgárai – a fentiek szellemében – ápolják a személyes, kulturális, a gazdasági és a sport kapcsolatokat, a települések vezetői pedig aktív közreműködésükkel segítsék a kölcsönös érdekek megvalósítását.

2.

Az együttműködés alapelvei

Partneri viszonyunk alapja a közös nemzethez tartozás, az egyenjogúság, az érdekazonosság, az egymás iránti kölcsönös figyelem és megbecsülés.
A testvér-települési kapcsolat tartalmi megvalósításában közreműködők ezen megállapodás figyelembevételével, a legnagyobb felelősséggel, kölcsönös egyeztetéssel dolgozzák ki elképzeléseiket.
Célunk, hogy a testvér -települési kapcsolatban a lehető legtöbb lakos aktívan vegyen részt. Ezért a két település lakói közötti tartós személyes kapcsolatok megléte éppolyan jelentőséggel bír, mint a munkakapcsolatok fejlődése az intézmények és egyéb szervezetek között.

3.

Az együttműködés területei

Mindkét település lehetőségeihez mérten törekszik kapcsolatok kiépítésére a fiatalság körében, a kultúra, a gazdaság, a turizmus, a vallás, a képzés és a sport területén.
Mindez a következőképpen érhető el:
a.) civil társadalmi szervezetek segítségével bemutatják egymás értékeit, elősegítik csoportjaik találkozását, hagyományaik bemutatását a kultúra, sport, turisztika és egyéb más területeken,
b.) segítően közreműködnek a vállalkozások közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kiépítésében,
c.) a megállapodást aláírók kölcsönösen azon lesznek, hogy közös projektekkel bekapcsolódjanak nemzetközi programokba és egymást támogassák pénzügyi források megszerzésében,
d.) turizmus kialakítása,
e.) diák-és ifjúsági csere utakat valósítanak meg
f.) szoros együttműködés  az oktatás területén, közösségeket érintő szociális segítségnyújtás
g.) a helyi médiában közzé teszik a partnertelepülésről szóló információkat, és közismertté teszik a község szimbólumait.
h.) lehetőség szerint évenkénti találkozások, közös kirándulások, kölcsönös részvétel a községekben szervezett kulturális, társadalmi eseményeken.
Mindkét fél támogatja a civil szervezetek, az egyházak, az egyes emberek és családok közvetlen kapcsolatainak kiépítését és fejlesztését.

4.

Jelen megállapodás határozatlan időre szól, amennyiben a felek egyike sem kívánja azt megszüntetni.

Szerződő felek jelen megállapodást mindkét település akaratán -Tiszaásvány Községi Tanács 2017 március 27-én kelt szándéknyilatkozata és meghatalmazása, Zsámbok község Önkormányzati

Képviselő-testületének 14/2017. (III.09.) sz. önkormányzati határozata - és meggyőződésén alapuló baráti kapcsolatok erősítése céljából írják alá.

Részünkről kelt:
Tiszaújfalu, 2017. …… Részünkről kelt:
Zsámbok, 2017 … ……
Tiszújfalu Község
Képviseletében Ferkó Béla

képviselő


Zsámbok község
képviseletében
                           Holló Ilona
polgármester

 

Megállapodás aláírása: