Hírek

Elérhetőségek

Vigántpetend

Az önkormányzat 2016. március 15-én kötött testvértelepülési megállapodást a Veszprém megyei Vigántpetend településsel.

A megállapodás:

"Zsámbok (Pest megye) és Vigántpetend (Veszprém megye) községek Önkormányzatai a partreri együttműködés szándékával az alábbi megállapodást kötik:
Testvértelepülési megállapodás
1.
Bevezetés
A testvértelepülési kapcsolat létesítését s az együttrnúködés kialakítátását azzal a meggyőződéssel hozzuk létre, hogy településeink lakói és közösségei kölcsönösen megismerjék településeink
és annak környezete természeti, társadalmi, gazdasági é§ kultulális értékeit, hagyományait.
Kívánságunk, hogy mindkét teleptilés polgárai - a fentiek szellemében - ápolják a személyes kapcsolatokat a települések önkormányzati testüetei pedig aktív közreműködésükkel segítsék
céljaink kölcsönös megvalósítását.
2.
Az együttműködés alapelvei:
A partneri viszony alapja az egyenjogúság, az érdekazonosság, az egymás iránti kölcsönös tisztelet és megbecsülés. A testvértelepülési kapcsolat tartalmi megvalósításában közreműködők - e megállapodás figyelembevételével, - a legnagyobb felelősséggel dolgozzák ki elképzeléseiket és azok megvalósulását segítő éves munkaprogramokat. Célunk, hogy az együtkműködésben a
Képviselő-testületi kapcsolattartás mellett tartós személyes és családi kapcsolatok, vállalkozói és civil szervezeti együtkrrúködések intézményesüljenek.
3.
Az együttműködés területei
Mindkét települlés lehetőségeihez mérten törekszik a kapcsolatok kiépítésére és fenntartasáta az alábbi területeken;
1. a települési önkormányzatok és civil közösségek küdöttségei tapasztalatcseréire,
2. a felnövekvő korosztály szabadidős tevékenysége bővítésére és gazdagítására,
3. a hagyományápolas és kulturális téren egymás értékeinek megismertetésére,
4. a falusi turizmus feltételeinek kihasználására, természeti - és környezeti értékeinek megismerésére,
5. az ökogazdákodás, a vidék - és településfejlesztés terén megszerzett tapasztalatok cseréjére,
 
Jelen megállapodás hatarozatlan időre szól, amennyiben a felek egyike sem kívánja azt megszüntetni. A szerződő felek jelen megállapodást a Képviselő-testületek határozataival megerősítetten,
a baráti kapcsolatok kialakítasa és fenntartasa céljából írják alá."

A testvértepelülés honlapja megtekinthető itt.

Hírek a testvértelepülésel kapcsolatban:

Testvértelepülési megállapodás aláírásáról készült képek