Hírek

Elérhetőségek

Zsámbokon működő civil szervezetek támogatására

Zsámbok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért a civil szervezetek működéséhez támogatást nyújt. Az önkormányzati támogatás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek pártpolitikától mentes társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása

 

A kitűzött célok elérése és a civil társadalmi önszerveződés segítése érdekében Zsámbok község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek működésének támogatására 8/2018. (II.01.) sz. határozata alapján az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

 

 1. A pályázati támogatásra jogosultság feltételei:
  1. Település kulturális, sport, érdekvédelmi, közbiztonsági társadalmi életében való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához öregbíti a település jóhírét.
  2. A pályázó civil szervezetként legalább 1 éve működik a településen.
  3. A pályázó szervezet a pályázatát a kötelező adatokkal, illetve mellékletekkel a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be.
    
 2. A pályázat keretében nem támogatható:
  1. azon szervezetek, amelyek a korábban kapott támogatást nem a megállapodásban foglaltak szerint használták fel és a szerződés ilyen irányú módosítását nem kezdeményezték, vagy a korábban kapott támogatással nem számoltak el.
  2. Politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok.
  3. Azon szervezetek, melyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőre nem tettek eleget.
  4. Azon szervezetek, melyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a pályázat által kötelezően előírt adatokat, mellékleteket.
    
 3. Civil szervezet:
  1. Cégbírósági bejegyzés alapján működő szervezet, amely nem profit orientált és nagyrészt önkéntes munkával szervezi, végzi céljai megvalósítását (alapítvány, egyesület, nonprofit kft.)
  2. Bejegyzés nélkül legalább 8 taggal működő csoport, mely a csoporttagok érdekében fejti ki tevékenységét, úgy hogy megvalósítja az 1. pont a) pontban foglaltakat.
    
 4. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
   
  Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban személyesen átvehető.
   
  A pályázatot Zsámbok Község Önkormányzatának címezve Zsámboki Polgármesteri Hivatalhoz (Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.) lehet benyújtani
   

2018. február 19-én 16.00 óráig.