Hírek

Elérhetőségek

Ebösszeírás

Zsámbok község Önkormányzata a település közigazgatási területén 2018. augusztus 31-ig eb összeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani

Az eb összeírás első körben önbevallásos módszerrel történik.

Az eb összeírás során az eb-tartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) köteles a Polgármesteri Hivatalhoz visszajuttatni. Ha egy ingatlanon több kutya is található mindegyikről külön-külön adatlapot kell kitölteni. Az adatszolgáltatás a Krónikához csatolt adatlapon lehetséges. Az adatlap letölthető az önkormányzat holnapjáról is (www.zsambok.hu). Az eb összeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyes vagy postai úton eljuttatva az Zsámboki Polgármesteri Hivatalba(2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.),
  • elektronikusan elküldve a hivatal@zsambok.hu e-mail címre,
  • faxon elküldve 06-28-462-763 fax számra.

Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. augusztus 31.

Felhívom továbbá az eb tulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségnek még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az eb összeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szerelő ebeket is be kell jelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai a benyújtási határidőt követően a helyszínen ellenőrizhetik.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem , vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette, 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható. 

Nagyné dr. Szabó Judit

címzetes főjegyző