Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUM

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
tervezet

és

a Helyi Építési Szabályzat módosításának

ismertetése

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Zsámbok Község Önkormányzata elkészítette Zsámbok területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetét

Második, tájékoztató jellegű lakossági fórumot

2017. november 16-án (csütörtök) 18.00 órakor

tartjuk a Polgármesteri Hivatal nagytermében

A fórumon rövid vetítéses előadás keretében bemutatásra kerül a kézikönyv és rendelet tervezete

A partnerek véleményt nyilváníthatunk, javaslatot és észrevételt tehetnek a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelet alapján
• elektronikus levélben történő megküldéssel a hivatal@zsambok.hu e-mail címre
• a lakossági fórumon szóban.

A tervezet megtekinthető a polgármesteri hivatalban, letölthető a zsambok.asp.lgov.hu honlapról.

A településképi arculati kézikönyv összeállítása során számítunk a lakosság és a civilek aktív részvételére és várjuk véleményeiket, javaslataikat!

Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot, véleményezzék az elkészült anyagot.

Zsámbok, 2017. november 03.

Holló Ilona
polgármester

Csatolmány(ok):
Rendelet645.52 KB