Hírek

Elérhetőségek

Lecsófesztivál biztonsági terv

BIZTONSÁGI TERV

15. „Lecsót a keceléből” hagyományőrző fesztivál

2017. augusztus 05-06.

T A R T A L O M J EG Y Z É K

1. Műsor tervezet 3. oldal
2. A terv célja 5. oldal
3. A biztonsági stratégia 5. oldal
4. A biztosítás szerkezete 5. oldal
5. A biztosításra vonatkozó jogszabályok 6. oldal
6. A felelős vezető feladatai 7. oldal
7. Ajánlott tevékenységi sor veszélyhelyzet esetére –
A felelős vezető részére 7. oldal
8. A rendezvény helyszínének leírása 8. oldal
9. A lehetséges kockázatok és leírásuk 9. oldal
10. A rendezvények biztosítási elemei 13. oldal
11. A rendezvényt megelőző időszakban elvégzendő feladatok 14. oldal
12. A rendezvény ideje alatt elvégzendő feladatok 14. oldal
13. Záró rendelkezések 14. oldal

Mellékletek:

2017. augusztus 05. (szombat)

9.00 Csavlek András Munkácsy díjas festõmûvész kiállításának megnyitója (tornaterem)
A kiállítást megnyitja: Szabó István Pest Megye Közgyûlésének elnöke
10.15 Fesztiválmegnyitó (galambröptetés)
A fesztivált köszönti: Szabó István Pest Megye Közgyûlésének elnöke Holló Ilona polgármester
Testvér-települési együttmûködési megállapodás ünnepélyes aláírása a Kárpátaljai Tiszaújfalu településsel
10.15 V. Lecsófesztiváli Nyílt Országos Sakkverseny (Bajza Lenke Általános Iskola)
10.30 Lecsófõzõ verseny
10.45 Gödöllõ Környéki Regionális Turisztikai Egyesület szakmai programja (tornaterem)
10.45 Zsámboki vezetéknevûek és Zsámbokról elszármazottak találkozója dr. Tóth József helytörténész vezetésével (színházterem)
12.00 „Jó lecsóhoz” szól a nóta és az operett - Szóka Júlia elõadásában
12.00 – 17.00 Galga Moped Klub veterán motorkerékpár kiállítása, Tóalmási Tûzoltó Egyesület kiállítása, Szelektív Nonprofit Kft. hulladékgyûjtõ autó bemutatója
12.30 Brass In The Five fúvós együttes koncertje a Római Katolikus Templomban
13.15 Templomi tárlatvezetés dr. Tóth József kíséretében
13.50 Legízletesebb lecsó – eredményhirdetés
14.15 Hagyományõrzõ és Néptánc együttesek mûsora:
- Zsámboki Kacó Napközi Otthonos Óvoda: népi játékok
- Zsámboki Asszonykórus
- citerán játszik Bense Mihály
- Felszeg gyöngye Néptáncegyüttes Kalotaszentkirály
- Zsámboki Gyöngyösbokrétások
- Kinizsi Táncegyüttes, Tapolca
17.15 A Zsámboki lakodalmas bemutatója az
Emse zenekarral
19.00 Goldoni: Mirandolina –
a Zsámboki Teátrum elõadása (színházterem)
19.00 Triál biciklis bemutató (salakpálya)
20.00 Tûzzsonglõrök (salakpálya)

2017. augusztus 06. (vasárnap)

8.30 A Glamour mazsorett csoport zenés ébresztõje
10.00 Ünnepi Szentmise a Római Katolikus Templomban
11.00 Sztárfõzõcske a „Barátokkal”
11.15 Kutyabemutató
11.45 ÉnekZeneVár – zsámboki diákok dalos mûsora
12.30 „Barátok fõztje” - ebédkimérés
12.30 Magyar nóta ebéd mellé Lakatos Dórival
13.00 Varázslat – gyermekmûsor (színházterem)
13.45 Hip-hop, rock, fachen táncok
14.00 Zumba bemutató
14.15 A Zsámboki Glamour Mazsorett csoport táncai
15.15 „Vili bácsi” bordalai, paródiák...
15.50 Legszebb konyhakertek verseny eredményhirdetése
16.00 Zsámbokért emlékérem átadása
16.15 Slágervarázs – retro mûsor
17.00 „Bál” a Traina Patin táncegyüttes elõadásában (Franciaország)
17.30 Engem nem lehet elfelejteni” zenés gálamûsor a „Barátokkal”
19.00 Közönségtalálkozó – talkshow a sztárokkal (színházterem)
Vendégeink: Domokos László, Szõke Zoltán, Várkonyi András, Varga Izabella, Lakatos Dóra, Czetõ Zsanett, Józsa Tamara,
Kristóf Dániel és R. Kárpáti Péter
20.00 Bikini együttes koncert
21.45 Tûzijáték

kísérő programok:
Szombati és vasárnapi napon:
Elektromos autó közlekedik a településen a 13 állomásból álló „Mondák, dalok útján”,
Népi és történelmi játékok kavalkádja (salakpálya),
A Vigántpetendi Római Katolikus Templom arcai fotókiállítás a Római Katolikus Templomban, Vadászkiállítás,
Paprika kiállítás,
Galamb kiállítás
Kecele-kacó kiállítás,
Helyi amatõr alkotók kiállítása,
Lecsófesztivál 15 éve – bemutató
Népi kismesterségek bemutatója a Tájházban (csigatészta készítés, hímzés, agyagozás, szövés, féketõkészítés, gobelinkészítés, kemencében sült kenyérlángos),
Hagyományõrzõ és kézmûves mesterek utcája,
Vigántpetendi Pálinkaház különlegességeinek bemutatója,
Hennafestés, arcfestés, csillámtetoválás,
Reflexológia-masszázs
A fesztivál ideje alatt látogatható: Szent László utcai biokert,
Lapu Istvánné Tájház,
Római katolikus templom,
Népi lakóház (Zsámbok, Nagydiófa u. 33.)

A TERV CÉLJA

A 15. Lecsót a keceléből fesztivál biztonságos megrendezése (előkészítés, programok megtartása).

A biztonsági stratégia

A biztosítási terv védelmi stratégiája arra épül, hogy nagy tömeg egyidejű jelenlétének idejére - amely akár viszonylag rövid ideig tartó, akár több napos rendezvények esetén folyamatosan fennáll -, meg kell szervezni a rendezvény védelmét a közönség odaérkezésétől a távozásig. A feladatot úgy kell szervezni, hogy minden előre számítható rendkívüli helyzetet a lehető legrövidebb időn belül megfelelő beavatkozás kövessen a mindenoldalú biztonság fenntartása, illetve helyreállítása érdekében. Ehhez elengedhetetlen a biztosítás időszakában minden, a területen bekövetkező, a normálistól eltérő történésről a lehető leghamarabb az információ megszerzése, a helyzet értékelése, a megfelelő válaszreagálás kiváltása. Ugyanez a követelmény a rendezvénytől független, előre nem látható, de a rendezvény alatt bekövetkezhető – ezzel a rendezvényen résztvevők biztonságára káros hatást gyakorló – természeti, technikai katasztrófák kezelésével kapcsolatban is. Ezekkel, mint lehetséges veszélyforrásokkal szintén mindenképpen számolni kell.

A biztosítás szerkezete

A biztosítás Holló Ilona polgármester, mint felelős vezető irányítása alatt valósul meg. A helyszínen a biztosítást a rendőrség a polgárőrséggel együttműködve végzi. Rendkívüli helyzetben a biztonsági őrök a biztosítás vezetőjének alárendeltségében, az ő közvetlen utasításai alapján látják el feladatukat. A helyszínen egészségügyi biztosítás működik a rendezvény ideje alatt, mely feladatot a megkötött szerződés értelmében az AMBUCAR Mentőszolgálat Kft. látja el. Az 5/2006. (XI.07.) EüM rendelet a mentésről, előírásainak megfelelően a rendezvényen az előírt számú eszköz és személyzet van jelen. Az egyéb beavatkozók állomáshelyükön tartózkodnak és a felelős vezető által leadott riasztást követően érkeznek a helyszínre. A kiérkezésük után a mentés, beavatkozás vezetését, irányítását átveszik, a hatályos jogszabályban előírtaknak megfelelően. A rendezvény felelős vezetője ekkortól együttműködik a kárhely vezetőjével.

A biztosításra vonatkozó jogszabályok

1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA;

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről;

1994. évi XXXIV törvény a Rendőrségről;

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről;

218/1999. Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről.

Tömegrendezvény szervezését szabályozó jogszabályok:

1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról;

1989. évi VII. törvény a sztrájkról;

2004. évi I. törvény a sportról;

54/2004. (III..31.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról;

15/1990. (V.14.) BM rendelet a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri feladatokról.

23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről;

Biztosítással összefüggő jogszabályok:

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól;

155/2003. (X. 1.) Kormányrendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről;

142/1999. (IX.8.) Kormányrendelet a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról;

3/1995. (III.1.) BM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról;

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról;

5/2006. (11.7.) EüM rendelet a mentésről.

A katasztrófavédelemmel összefüggő jogszabályok:

1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről;

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről;

60/1997. (IV. 18.) Kormányrendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól

A felelős vezető feladatai

Feladata a biztonsági rendszer irányítása, felügyelete, szükség esetén hatáskörében a rendkívüli helyzetekre történő válaszreagálás kiváltása. Hatáskörét meghaladó esetekben javaslatot tesz, illetve aktivizálja, értesíti a szükséges közigazgatási és állami irányítói szintek vezetőit. Felkészül a kialakult helyzet és a tett intézkedések ismertetésére, a feladatok átadására a kijelölt illetékességgel, vagy hatáskörrel rendelkező vezető részére és a továbbiakban az ő utasításai szerint tevékenykedik. Felügyeli a rendezvény alatt a biztonsági őrök által folytatott rádiókommunikációt. Kapcsolatot tart (telefonon) a tűzoltóság, rendőrkapitányság, mentőszolgálat ügyeleteivel, szükség esetén riasztja őket.

Ajánlott tevékenységi sor veszélyhelyzet esetére

A felelős vezető részére

1./ Bárhol, bármilyen helyzetben, időpontban kapja az értesítést, meg kell győződnie a kialakult, vagy kialakulóban lévő veszélyhelyzet valódiságáról. Ettől természetesen eltekinthetünk, ha a káresemény bekövetkezése nyilvánvaló és gyakorlatilag a helyszínen vagyunk.

2./ Menjen - lehetőleg - olyan helyre (hivatal, egyéb középület, vagy éppen szabad terület), ahol a veszélyeztető hatás(ok) felől biztonságban van és az irányítói tevékenységhez szükséges feltételek biztosítottak
(hírösszeköttetés, tanácskozási lehetőség, információk feldolgozhatósága).

3./ Riassza azon közvetlen munkatársait, akikre adott esetben (szakértelmük, rátermettségük folytán) segítőként számíthat

4./ Riassza (értesítse) a saját hatáskörben elérhető és igénybeveendő személyeket, szerveket és szervezeteket - a kárelhárítás érdekében (akiket adott kárhelyzetben a 8. számú melléklet felsorol!)

5./ Beérkező munkatársaival tisztázza, pontosítsa a kialakult helyzetet és a legfontosabb teendőket.

6./ Adja ki az elsődleges intézkedéseket (hajtsa végre a riasztásokat!)

7./ Szervezze meg a kialakult helyzet (károk, kárterület) minél pontosabb felmérését, a helyzetről a folyamatos tájékoztatást.

8./ Gondoskodjon a vendégek minél részletesebb és tényszerű tájékoztatásáról, rendszeresen.

9./ A veszély elmúltával tegyünk meg mielőbb mindent a helyzet normalizálására.

A rendezvény helyszínének leírása

A rendezvény két fő helyszínen zajlik egyszerre.

Az egyik helyszín a József Attila Művelődési Ház és környéke, a másik helyszín a Lapu Istvánné Tájház. Programok zajlanak még a Szent Erzsébet templomban és a Bajza Lenke Általános Iskola tantermeiben és torna termében.

Várható létszám az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a két napot összességében tekintve, körülbelül 800 - 900 fő.

A József Attila Művelődési Ház udvarának hátsó részén kerül felállításra a nagyszínpad, a rendezvény sátor, az öltöző sátor, átellenben a büfé és a vendég sátor.
Az udvar József Attila út felé eső részén a fesztivál első napján lecsófőző verseny kerül megszervezésre várhatóan 25-30 főző hellyel.

A színpadot Stefán Szabolcs egyéni vállalkozó biztosítja, gondoskodik felállításáról és biztonságos működtetéséről.

Kapcsolattartó: Bodáné Majoros Henrietta,

A fesztivál első napján, 2017. augusztus 05.-én 17.15-tól 19.00-ig a Bajza Lenke tér 1. szám alatti Lapu Istvánné Tájháztól a József Attila Művelődési Házig lakodalmas menet halad rendőrségi biztosítás mellett.

A lehetséges kockázatok és leírásuk

1. alkalmi bűnözők feltűnése,

2. az azonnali veszélyhelyzeti beavatkozás időbeli elhúzódása, késése,

3. kedvezőtlen tömeghatások /pl. pánik/,

4. váratlan időjárási anomáliák,

5. kommunikációs és információs zavarok /téves információk, rémhírek, információhiány/

6. balesetek, rosszullétek,

7. esetleges tüzek szokásosnál nagyobb száma,

8. köztisztasági, higiéniai, közellátás szűk kapacitásai

1. alkalmi bűnözők feltűnése:

Ilyen jeleket tapasztalva kérjük a rendőrség segítségét.

2. Az azonnali veszélyhelyzeti beavatkozás időbeli elhúzódása, késése:

Ez a kockázati elem nem áll fenn, illetve elhanyagolható.

3. kedvezőtlen tömeghatások /pl. pánik/:

Veszély kialakulása esetén az emberek között a pánik elkerülhetetlen.
Az emberi agy a veszély elkerülése érdekében automatikusan próbál védekezni: hirtelen megnő az idegrendszernek az alapizgalmi szintje, és ennek következményeként egyszerűen a legtöbb ember képtelen arra, hogy gondolkozzon, racionálisan felmérje a helyzetet. Ezt hívják egyszerűen “idegrendszeri korlát”-nak. Az agy tehát blokkolja a gondolkodást, „vészhelyzet” üzemmódra kapcsol és csak az ösztönök működnek: pánik van, tehát menekülni kell. Éppen úgy, mint az állatoknál. Az állatvilágban is az nyer és az éli túl, aki gondolkodás nélkül azonnal reagál.
Amikor a tömeg egy emberként ismeri fel, hogy életveszélyes helyzet alakult ki, mindenki gondolkodás nélkül a legegyszerűbb megoldást választja: azt csinálja, amit a többiek.
Az emberek meggyorsítják lépteiket. Ilyenkor a gyors haladás következtében egyre közelebb kerülnek egymáshoz, és megkezdődik a lökdösődés.
A haladás koordinálatlanná válik, különösen ha szűk kijáraton próbálnak átmenni. A kijáratoknál dugulások és tömörülések keletkeznek. Az összepréselődött emberek tömege hatalmas erőt fejt ki. Az egyén ilyenkor úgy látja, hogy a többi ember jelenléte egyenesen akadályozója a menekülésének, ezért a velük való együttműködés helyett inkább a versenyt választja a reakció formájaként, s a tét saját életének mentése. A menekülés egyre kilátástalanabb, mivel a sérült, földre zuhanó emberek további akadályt képeznek. Az emberek hajlanak a közelükben lévők utánzására. A megvadult, vak tömeg gyakorta észre sem veszi, hogy van másik kijárat, amelyen könnyen elmenekülhetnének.
Elsődleges vezetői intézkedések:
Mielőtt még kitörne a hanyatt-homlok menekülés, egy nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon egyszerű instrukcióval kell megmondani, vagy megmutatni, hogy merre lehet biztonságosan elhagyni a helyszínt. A polgárőrök és a szervezők folyamatos tájékoztatással segítik a rendezvény helyszínének elhagyását.
Fontos a "Lassan járj, tovább érsz" mondás gyakorlati alkalmazása. Ha normális léptekkel haladnak az emberek, könnyebben és biztonságosabban elhagyhatják a helyszínt, mintha rohannának.
Maradjunk nyugodtak, higgadtak! Vigyázzunk társainkra!
Ha sérült embert látunk, vigyük védett helyre. Nyugtassuk meg, öntsünk belé erőt! Minél hamarabb értesítsük a mentőket.
A kommunikáció, az emberek állandó informálása a menekítés során a legfontosabb. Higgadtan, nyugodtan és folyamatosan kommunikáljunk.

4. Váratlan időjárási anomáliák, szélviharok, felhőszakadások:

A Kárpát-medence meteorológiai sajátosságaiból adódóan hazánkban rendkívül változó a széljárás. Az uralkodó észak-északnyugati szelek mellett 24 órán belül gyakorlatilag bármilyen irányú szél előfordulhat.
Ugyanakkor ritka a valóban viharos erejű szél.
Nagyobb időjárási frontok betörésekor, markáns időváltozásokkor, zivatarok idején fordulnak elő 60-80 km/ó-nál nagyobb szélsebességek, amelyeket viharként, 90-120 km/ó orkánként regisztrálnak.
. Máig ismeretlen okokból - igaz ugyan kis gyakorisággal - kialakulhatnak kis forgószelek is, ezek azonban hazánkban csak rövid ideig és kis területen fejtik ki romboló hatásukat. Ezek a tornádók. Hazánkra ezek a forgószelek nem általánosan jellemzőek, viszont az elmúlt évek megfigyelései alapján számuk növekedést mutat. Évente 2-5 tornádót figyelnek meg hazánkban, jellemzően a nyári időszakban.

Özönvíz szerű eső:

Elsősorban nyári időszakban fordul elő, gyakran viharos szél kíséretében, viszonylag kis területen. Ritkább az országos eső, mely esetenként több napig is tarthat, kisebb vízmennyiség lehullásával. Általában a 15-50 mm csapadék egy órán belüli lehullásakor beszélünk özönvíz szerű esőről. A felhőszakadás inkább a települések sűrűbben beépített, városias negyedeiben idéz elő károkat, a külterületeken kisebbek a károk.

A várható károsító hatások és a teendő intézkedések:

- Épületek megrongálódnak. Elsősorban a tetőfedések, tetőszerkezetek, de betörhetnek a nyílászárók is, statikailag gyengébb épületszerkezetek leomolhatnak.
- Fák nagyobb ágai letörnek, egész fák kidőlhetnek, ezáltal útakadályok keletkeznek, illetve a szabadban tartózkodók sérüléseit okozhatják.
- Közművezetéket károsít. A Föld felszíne feletti közművezetékek (elektromos, távbeszélő, TV-kábel, stb. ) tartószerkezeteit kidöntheti, illetve másodlagosan
károsodhatnak (pl.: letört ágaktól)
- Mozgó, közlekedő járműveket (elsősorban közútról) letérít, elsodor, károsodik a szállítmány, ettől másodlagos károk keletkezhetnek.
- Antennákat, antennatartó szerkezeteket ledönt, ezáltal híradási, informatikai kapcsolatok bénulhatnak.
- Szabadban tárolt készleteket fizikailag károsít.

Várható közvetett károk:

(A közvetett károk jóval súlyosabbak - általában - a közvetlen károknál)
- A megrongált épületekben lévő emberek, illetve anyagi javak sérülnek, károsodnak.
- Az elsodort tárgyak, stb. embereket, illetve anyagi javakat veszélyeztetnek, sérülések, rongálódások következhetnek be. Elektromos, távbeszélő, stb. vezetékeket leszakítanak, ilyen módon a közműszolgáltatások kiesnek. Szerencsétlen esetekben közvetlen áramütés történhet.
- A kieső közmű- (elsősorban elektromos áram) szolgáltatás miatt súlyos gazdasági veszteségek, esetleg további szerencsétlenségek következhetnek be.
- Az elsodort járművek sérült szállítmánya környezeti károkat, esetleg mérgezéseket, tüzeket, robbanásokat okozhat.

Elsődlegesen riasztandó, illetve értesítendő:

- tűzoltók,
- mentők;
- közigazgatási szervek (érintett település hivatali apparátusa, szomszéd
települések);
- polgári védelem, katasztrófavédelem helyi, illetve területi szervei (ügyeletük útján);
- rendőrség
- áramszolgáltató ill. távbeszélő társaságok;

Amennyiben a riasztás és a bekövetkezés között elegendő idő áll rendelkezésre, azonnal meg kell szakítani a rendezvényt és meg kell kérni az ott tartózkodókat, hogy mielőbb térjenek haza, vagy vonuljanak biztonságos helyre.

A felhőszakadás következtében várható közvetlen károk:

- Föld alatt vezetett közművezetékek elárasztás miatt meghibásodhatnak, áramütés veszélye
- A nem megfelelően karbantartott belvíz elvezető árkokban összegyűlő víz kisebb műtárgyakat (hidakat, átereszeket) rongálhat meg.

Várható közvetett károk:

- A kisebb átmérőjű csatornarendszerből szennyvíz kerül a mélyebben fekvő területekre, fertőzötté válik adott terület.
- A beázott közművezetékek miatt kieső szolgáltatás súlyos egyéb károkat okozhat.
- A felhőszakadás következtében rossz látási és útviszonyok tömeges közlekedési baleseteket okozhatnak.
Az azonnali intézkedések megegyeznek a szélviharoknál ismertetettekkel.

5. kommunikációs és információs zavarok /téves információk, rémhírek, információhiány/

A rendezvény előkészítése során törekedni kell a szükséges információk közlésére. Ezt alapvetően a 23/2011. (III.8.) számú Kormányrendelet előírásai alapján, a nyilvános hozzáférhetőséggel kell biztosítani.
Közvetlen információ közlésre a helyszín hangosító berendezése szolgál.
Rendkívüli helyzetben, a vendégek folyamatos tájékoztatása, a kimenekítés ugyancsak ezen a rendszeren hajtandó végre!

6. balesetek, rosszullétek:

A rendezvény biztosításában részt vevő mentőszolgálat igénybevétele.

7. esetleges tüzek szokásosnál nagyobb száma:

A rendezvény helyszínt körülvevő épített infrastruktúrából következően a valószínűsége minimális.

8. köztisztasági, higiéniai, közellátás szűk kapacitásai:

Kockázati tényezőként elhanyagolható. A fesztivál területén a várható létszámnak megfelelő számú mobil illemhely és ivóvíz vételezésre alkalmas hely kerül felállításra

A rendezvények biztosítási elemei:

1. Rendőri és bűnügyi biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás . A lakodalmas menet vonulásakor közreműködnek a közterület érintett szakaszán a gépjárműforgalom irányításában és vészhelyzet esetén az emberek kimenekítésében.

2. Vízi mentési és légi mentő biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

3. Katasztrófavédelmi, Polgári védelmi biztosítás. közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

4. Tűzvédelmi és műszaki biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

5. Egészségügyi biztosítás: Az 5/2006. (11.7.) EüM rendelet a mentésről, alapján valósul meg.
Kapcsolattartó: Soós Tiborné
Biztosítás: AMBUCAR Mentőszolgálat Kft.

6. Logisztikai biztosítás: közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

7. Kritikus infrastruktúra biztosítás ( közművek ): közvetlen helyszíni biztosítás nincs.

8. Polgárőr biztosítás: A rendőrséggel együttműködnek a közrend és közbiztonság fenntartásában, vészhelyzet esetén a személy és vagyon mentésében.

A fentiek alapján, a felelős vezető a rendkívüli helyzetek bekövetkezése, vagy közvetlen veszélye esetén riasztja a beavatkozókat, vagy közvetlenül felelősségi körében megszakítja a rendezvényt, és elrendeli a kimenekítést. Erre kizárólag a kijelölt felelős vezető jogosult.

A rendezvényt megelőző időszakban elvégzendő feladatok:

A felelős vezető meggyőződik a rendőrség és a polgárőrség feladatismeretéről, szükség esetén eligazítja őket. A felelős vezető a biztonsági terv egy példányát köteles magánál tartani a rendezvény helyszínére való megérkezésétől, az onnan való távozásáig. Köteles teljes egészében ismerni a biztonsági tervet.
A felelő vezető a biztonsági terv egy-egy másolatát köteles átadni a biztonsági rendszerben közreműködő feleknek, mint rendőrség, AMBUCAR Mentőszolgálat Kft. polgárőr egyesület.

A rendezvény ideje alatt elvégzendő feladatok:

A hangosításon keresztül értesíti a vendégeket a rendezvény leállításáról a kialakult, vagy várható veszélyeztetésről és felszólítja őket a távozásra.
Folyamatosan felhívja a vendégek figyelmét a nyugodt viselkedésre.
Végrehajtja a hivatásos beavatkozó szervezetek riasztását.
A beérkező riasztott szervezet vezetőjét tájékoztatja a kialakult helyzetről, az addig történtekről, a riasztott szervezetekről, majd a továbbiakban a szervezet jelen lévő vezetőjének utasításai szerint jár el.
Az esetlegesen kiérkező médiákat a saját működési rendjében érvényes szabályozók alapján tájékoztatja. Ezt a jogkörét a kiérkező hivatásos beavatkozó szervezet vezetője korlátozhatja, megtilthatja, a rendkívüli helyzet körülményei vonatkozásában. A helyszínen mindenki köteles a kárhely-parancsnok utasításai szerint tevékenykedni. A kárhely-parancsnok személye a rendvédelmi és beavatkozó szervezetek együttműködési rendszerében szabályozott.

Záró rendelkezések:

A biztonsági terv kizárólag a 15. Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra érvényes!
A tervet az érintettekkel meg kell ismertetni. Nyilvános hozzáférhetőségét, a 23/2011. (III.8.) számú Kormányrendelet előírásai alapján kell biztosítani.
A terv hatálybalépése: 2017. 08.03.

Csatolmány(ok):