Hírek

Elérhetőségek

Helyi hírek

Közvilágítás korszerűsítés

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy Zsámbok Község közigazgatási területén önkormányzatunk beruházásaként 356 db közvilágítási lámpatest cseréje kezdődik a következő héten. A kivitelezés időtartama: 1 hónap.

Tovább »

Hirdetmény - Andrási Tamás lakcím ügye

Zsámboki Polgármesteri Hivatal az Altalános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§.

Tovább »

Hirdetmény - Zsolnainé Gulyás Erika lakcím ügye

Zsámboki Polgármesteri Hivatal az Altalános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§.

Tovább »

Hirdetmény - Zsolnai Virág Dzsesszika lakcím ügye

Zsámboki Polgármesteri Hivatal az Altalános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§.

Tovább »

Részvétnyilvánítás

néhai Majoros István családja részére

Zsámbok Község Önkormányzata nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló család számára, Majoros István elhunyta miatt érzett fájdalmukban.

néhai Majoros István 1990-1994 települési képviselőként,

Tovább »

Lakossági felhívás - Az ingatlanok előtti közterület rendezése

Tovább »

Augusztus 1-jétől rendszeres autóbuszjárat indul Zsámbokról - Sülysáp vasútállomásra

Tovább »

Háziorvos tájékoztatója

Tovább »

Elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés 2020

A Selector Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft és zsámbok Község Önkormányzata szervezésében elektromos és elektronikai hulladékgyűjtő akció lesz.

Időpont: 2020. augusztus 1. (szombat) 9:00 - 11:00 óráig

Helyszín: Zsámbok, Szent Erzsébet tér (templom mögötti terület)

Tovább »
Diákmunka

Tájékoztató a ,,Nyári diákmunka 2020." központi munkaerőpiaci program indításáról

I. A programinditás indokai, célja

Tovább »