Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUM

 

 

A településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint a településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, település-rendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól (továbbiakban Pr.) alapján tájékoztatom, hogy Zsámbok Község Önkormányzata kezdeményezte a településrendezési eszközeinek módosítását.

 

A Tr.-ben foglalt követelményekkel összhangban a mai napon tájékoztatok minden Pr. szerint érintett Partnert a szóban forgó tervezeteket partnerségi egyeztetésre bocsátom előzetes dokumentáció formájában. A dokumentáció megtekinthető Zsámbok község honlapján az alábbi linken:

 

A partnerségi egyeztetés 2019. február 25-én a meghirdetéssel indul.

A partnerségi egyeztetés lakossági fórumán szóban vagy az azt követő 8 napon belül írásban tehetnek észrevételt a község lakói.

 

A hatályos településrendezési eszközök előzetes dokumentációját a Pr. 6.§-ában foglaltak alapján Lakossági fórumot hívok össze, melynek:

 

     Ideje:         2019. március 12. napján 17.30 órára

     Helye:        Zsámbok Polgármesteri Hivatala (2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.)

 

ahol az érdekeltek, érdeklődők megfogalmazhatják véleményüket.

 

Kérem Önöket, hogy fenti egyeztetésen írásban vagy szóban foglalják össze véleményüket, amennyiben a fenti egyeztetésen személyesen megjelenni nem tudnak a partnerek írásos észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidő:

 

2019. március 20. napja (szerda) 14.00 óra

 

az észrevételek az e hirdetmény melléklete szerinti adatlapon a Zsámbok Község Önkormányzata 2116 Zsámbok, Bajza L. tér 10. postacímre küldve vagy a hivatalban személyesen leadva illetve a hivatal@zsambok.hu elektronikus levélcímre küldhető meg.

 

Jelen felhívás a település hivatalos honlapján és az Önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán kerül közzétételre 2019. február 25. és 2019. március 19. közötti időszakban.

 

Zsámbok, 2019. február 25.

 

 

Holló Ilona sk.

polgármester

 

 

PARTNERI ADATLAP

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez

 

 

Alulírott

 

Név/Szervezet:………….……………………………………..………….……………………….

 

Képviseletre jogosult személy:………………………………………….…………………………

 

Lakcím/ székhely:…………………………………………………………………………………

 

e-mail cím:…………………………………………………………………………………………

 

Telefonszám:………………………………………………………………………………………

 

a Zsámbok község Önkormányzata által készítendő

 

………………………………………………………………………………………………………

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában az alábbi észrevétellel, javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Zsámbok, …..… év……….…hó ……nap

 

 

 

 

 

…………………………………………………

aláírás

 

 

 

 

 

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni:

Postacím: 2116 Zsámbok, Bajza L. tér 10. vagy  e-mail cím: hivatal@zsambok.hu